söndag 6 december 2015

Men huvudet under sanden

Skärpta vapenlagar, en klassiker från politiker…. Det första problemet är att man tror att hårdare vapenlagar ska leda till mindre brott med skjutvapen inblandade. Men å andra sidan är de som tar in och använder vapen definitivt inte laglydiga i första läget, och alla hårdare vapenlagar man inför blir alltså ett rent slag i luften och får inte avsedd effekt. Det blir alltså ett rent politiskt utspel som egentligen inte förhindrar ett dyft, men är slagkraftigt från olika talarstolar.
Men vi har alltså redan ganska hårda vapenlagar och det fungerar utmärkt med 100-tusentals jägare, och det finns ingen som helst anledning att pålägga dem nya regler eller krav.
Det finns sannolikt ett antal gamla vapen som folk har i gömmorna, gamla hagelbössor, salongsgevär och annat men dessa är inte heller något problem.

Problemet ligger i den organiserade kriminaliteten som man skapat. Denna finns i s.k. utanförskapsområden, och man kan ju anse att de mord som sker där är en form av självsanering, men så enkelt är det inte. Det är nämligen bara en tidsfråga innan pesten sprider sig till underbetalda, uppgivna myndighetspersoner, som ser mellan fingrarna och sedan har vi ett samhälle ingen vill bo i. Har man kriminell gängverksamhet och gör för lite är det bara en ren tidsfråga innan den både sprider sig och får andra konsekvenser.
Det finns alltså typer av människor som kan tänkas använda vapen, dels typen som slog till i San Bernadino eller Paris och den andra typen är gängkriminella i konflikter med andra gäng. Med hårdare vapenlagar stoppar man ingen av dessa kategorier.
Vi har alltså två problem: det första är politikernas rena naivitet. Detta resulterar i en kombination av ”hoppsan”-syndromet, mer stöd, hjälp, utbildningar, satsningar på unga och jag vet inte alla dumheter man kan hitta på. Det andra är att stoppa huvudet i sanden och låtsas att problemen inte finns, och i kombination med att låtsas att man inte orsakat problemen i första läget genom alltför stor invandring och ren segregationspolitik. Pressen står därvidlag politikerna bi, och inte ett ljud publiceras om problemen i dessa områden eller gängkriminalitet. Man vet inte längre om pressen ens betraktar skottlossningar som en nyhet. Bilbränder rapporterar man sannolikt inte ens om eftersom de är så vanliga att de saknar nyhetsvärde.
Tullen beslagtar alltså alltfler vapen på väg in i landet (länk), trots att gränserna i princip är vidöppna. Så låt oss ställa oss frågan vad mörkertalet är? Eller kanske vad en privatperson har för användning av ett automatvapen i detta land? Eller vad är pudelns kärna? Löfvén var ju inne på rätt spår för ett tag sedan: "Vi har varit för naiva". Jag hoppas jag är exkluderad från "vi" dock.

Den här bilden tycker jag kan symbolisera svenska politikers logik idag:
 

Inga kommentarer: