torsdag 3 december 2015

Med ormen vid barmen

Nu har vi ännu ett massmord att sätta upp på islams konto. Givetvis kan man skylla på tillgången på vapen, men det är att sopa problemet under mattan. Inom all överskådlig finns vapen i världen för de som vill komma över sådana. Bomber kan man göra på en massa sätt, eller döda folk och orsaka terror på. Hårdare lagar hjälper inte heller om viljan finns det är bara att inse. Vapenförespråkarna kommer givetvis vända på det inträffade och i stället mena att man måste vara beväpnad för att kunna skydda sig.

Här i Sverige kommer varje terrorhandling och gängkriminalitet leda till att politikerna kommer efterlysa hårdare straff för olaga vapeninnehav och krav för att få ha vapen. Det är ett rent slag i luften och spel för galleriet. Som jag skrev ovan är det själva viljan att använda ett vapen som styr, inte tillgången i sig självt. Två exempel är för det första Schweiz, där i stort sett varenda vapenför person har ett armévapen hemma. Man är utbildad på det och vet hur det fungerar, men det leder till respekt och hur ofta läser man om vansinnesdåd med sådana vapen i Schweiz? Jag kan faktiskt inte påminna mig ett enda, men kanske finns det något enstaka. För det andra har vi hundratusentals jägare i detta land som har vapen hemma i detta land. Visst, det händer olyckor, men hur ofta har det hänt att någon av landets jägare springer runt och skjuter ihjäl folk? Detta kan ju jämföras med antalet skottlossningar i Malmö och Göteborg de senaste åren, uppenbarligen med avsikt att döda eller skada.

Min slutsats är att det är själva viljan att använda vapen som är avgörande, och inte tillgången på vapen i sig. Kanske handlar det till viss del om kultur, andra värderingar med flera parametrar, men själva viljan är direkt avgörande.

Om sedan viljan styrs av en religion har man en symbios där en eller flera personer givetvis kan tänkas begå rena massmord, vilket då sker i religionens namn. Efter att ha läst om morden i San Bernadino kan man alltså dra slutsatsen att detta inte var någon impulshandling, utan detta eller något liknande var planerat. Problemet heter islam, inte att personen har haft en för liten nallebjörn som barn eller kanske skulle kunnat inskolas på rätt väg, övertalats eller fått ”stöd” eller undervisning. Personerna i fråga hade en vilja att använda vapen, denna vilja var i sin tur uppenbarligen triggad av islam.

Det gäller att fatta vad som är pudelns kärna. Inte hålla på och tjafsa sekundära saker, och verktygen. Vill man slå ihjäl någon med en yxa finns inget problem att köpa en sådan i närmsta järnaffär. Det är viljan som styr. Är sedan viljan styrd av en gammal skrift från 600-talet vilken det står t.ex.:

”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.
Koranen, Sura 47:4

1 kommentar:

Anonym sa...

Hans största bedrift, sägs det, är att han har lyckats övertyga folk om att han inte existerar...

Han går under många namn som Lucifer, Belsebub, All-- m.fl