torsdag 10 december 2015

Nu är de överens! Hallelujah!

Då var det dags att kommentera det senaste utspelet av regeringen och Allianspartierna. Man kan ju till en början konstatera att det bara för några ynka månader sedan hade kunnat rubriceras som ”främlingsfientligt”, diskriminerande eller rasistiskt i synnerhet om SD kommit med dessa eller liknande förslag. Det finns visst ett gammalt ordspråk om att ”krypa till korset”, och det är vad det handlar om. Eller varför inte ”sent skola syndaren vakna”?


Saken är ju bara den att om man hade lyssnat till SD i första läget hade man nu inte behövt ta till en del av de åtgärder man nu lanserar, varav några är direkt integritetskränkande, eller på andra sätt onödigtvis drabbar svenska medborgare. På denna länk kan man läsa vad Alliansen och regeringen kommit överens om.

Så här kommer listan man enats om, med mina kommentarer:

• Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor.

- Grattis! Den person som på något sätt har varit inblandad i, eller finansierat sådana resor ska straffas och sedan utvisas. Har personen uppehållstillstånd är det förverkat.

• Snabbare stopp för missbruk av svenska pass.

- Det här är en koppling som sannolikt har en koppling till MUST/SÄPO. Men självklart är det så att man i första läget ska ha mycket bra anledning att få ut ett nytt pass. Det är dock ganska osannolikt att inte polisen registrerar dessa ”passtappare” och skickar informationen vidare. Ett svenskt pass har idag en giltighetstid på 5 år. För varje bortslarvat pass ska krävas utredning av polisen om personen vill ha ett nytt. Finner polisen anledningen till ”bortslarvat” pass ej trovärdig ska ej nytt pass utfärdas.

• Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror.

- Denna punkt är onödig. Gängkriminella är okänsliga för denna typ av lagar. Det finns inga som skaffar AK47 som beaktar lagar. Skärpningen av lagen kan i stället drabba oskyldiga som kanske har något gammalt vapen hemma eller råkar ha några gamla dynamitgubbar.

• Hemlig dataavläsning utreds.

- Ok, en mycket oklar punkt. Vad det än avser handlar det om ett ingrepp på den personliga integriteten för miljontals medborgare.

• Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar.

- Se punkten ovanför. Man har alltså släppt i en massa potentiella terrorister och det legaliserar samkörning av en massa databaser. Nu väntar vi bara på den klassiska och vansinniga motiveringen om ”rent mjöl i påsen” åxå.

• Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.

- Rent trams.

• Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara.

- Mer trams, och en ren självklarhet.

• Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap.

- Detta kan inte tolkas på annat sätt än att man avser förbjuda spridande av islam och koranen i detta land.

• Åtgärder mot rekrytering på internet.

- Trams. För de som är intresserade finns tung kryptering som Kerberos, RSA eller ännu värre. Tror man att man har med klantskallar att göra?

• Säkerställ polisens insatskapacitet.

- Ok, det kan behövas med all importerad gängkriminalitet. Som man bäddar får man ligga.

• Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism.

- En prioriteringsfråga alltså. Se mellan fingrarna med andra brott, eller? Dessutom ganska svårbevisat.


• Åtgärder mot finansiering av terrorism.

- Jag vill minnas att muslimer ska skänka tiondet till muslimsk välgörenhet. Nu har vi alltså runt 500.000 musliner i landet. Hur många av dessa skänker pengar och var hamnar de i slutändan?


• Internationella åtgärder.

- Detta är ett idiotmantra. Antingen internationella åtgärder eller påverka EU. Vi är ett litet land internationellt och våra interna problem förorsakade av denna och den tidigare regeringen struntar man blankt i. Fatta.

Inga kommentarer: