fredag 25 december 2015

Folktandvård från DDR


För något år sedan kom min son hem från Folktandvården och berättade att han på Folktandvården fått svara på frågor om han använde narkotika, drack alkohol eller rökte.
Jag blev minst sagt förbannad och tyckte att denna typ av frågor var något Folktandvården inte hade med att göra. Folktandvården uppgift är att fixa folks tänder inget annat - en ren principsak.
Nu ska alltså Folktandvården även vara någon form av rapportcentral för sociala problem generellt och personer som har blivit misshandlade ska alltså rapporteras till sociala myndigheter. Detta är en vidrig form av totalitärt samhälle där statliga eller landstingsfunktioner ska rapportera till andra myndigheter, så att dessa i sin tur kan legalisera sin verksamhet genom utredningar, hembesök och åtgärder. Ett totalitärt samhälle där myndigheter är lagutövare baserat på vaga misstankar.
Men eftersom vi vet hur Folktandvården nu fungerar, blir det givetvis så att t.ex. den kvinna som misshandlats med tandskador som följd, inte kan söka sig till Folktandvården eftersom detta kommer att rapporteras till sociala myndigheter.
En tandläkares jobb är att laga folks tänder, inte att rapportera skador man tror har med misshandel eller vad det vara må till sociala myndigheter. Det är en ren fråga om etik och yrkesansvar.
Denna artikel är ett rent glorifierande exempel på den angiveriverksamhet som tydligen ska gälla för Folktandvården i detta land. Principerna kommer uppenbarligen från forna östblocket där medborgarna och i synnerhet statliga funktioner var skyldiga att rapportera allt som inte passade in i de styrandes partibok. På folkhemmets tid rapporterade HSB hyresgäster som "inte borde få föröka sig."


Välkommen till Sverige 2015, principerna med angiverisystem från DDR finns kvar.

Inga kommentarer: