fredag 25 december 2015

På tankern Sverige


Om några dagar inför man alltså ID-kontroller på trafikanter från Danmark. De i Sydsverige ska alltså få betydligt längre restider eftersom det kommer att ta tid att kolla id på alla resenärer. Dessutom kan man ju räkna med ett stort antal incidenter när personer utan id-handlingar inte får åka vidare. Det skulle inte förvåna mig ett dyft om det uppstår ett rent kaos, och man kommer helt enkelt tvingas ställa in trafiken.
Men vilka är vållande och vilka får betala? Om vilka som är vållande råder inget som helst tvivel – den svenska regeringen som inte tidigare och kraftfullt agerat i mot detta problem. Det duger inte att komma fem i tolv med åtgärder. Dessutom har man fräckheten att hota transportörerna med viten om de släpper förbi personer med ogiltiga eller inga identitetshandlingar.
Det kan inte vara någon nyhet för någon att de senaste åren har strömmen med ekonomiska lycksökare ökat dramatiskt. I stället för att slå i bromsen när det behövdes, redan under Reinfeldts regi, fortsatte Löfvéns gäng på i samma stil. Alltså sitter vi med hundratusentals människor som ska försörjas och utbildas till en arbetsmarknad som inte finns, dessutom behöver de bostäder som inte heller finns, för skattepengar som inte heller finns. Genialt, eller hur?
Så när man nu fem i tolv drar i nödbromsen blir transportföretagen och pendlare lidande. Man kan ju tänka sig vad som händer om ett antal ”flyktingar” påträffas på ett tåg i Danmark. Tror någon att de kommer gå från tåget frivilligt? Har transportföretaget rätt att avlägsna dem från tåget med våld?
Vad slutar cirkusen med? Enbart stora förseningar och störningar i trafiken samt ökade resekostnader för de vanliga resande.
Kanske kommer de ekonomiska lycksökarna försöka transportera sig över Öresund med båtar, och vi har en liknande situation som på Medelhavet på halsen. Kanske döda barn kommer att spolas upp på stränderna i Skåne, och vi som sett hela problematiken sedan länge kommer då att utmålas som inhumana främlingsfientliga rasister. Det är vi inte. Problem, katastroferna, kostnaderna och många andra saker i migrationspolitikens bakvatten har skapats av denna och den tidigare regeringen, inte av mig.
Kapten Löfvén på tankfartyget Sverige, har beordrat besättningen att försöka stoppa det trehundra meter långa fartyget med paddlar eftersom han plötsligt upptäckt att det ligger ett stort grund mitt i fartygets kurs. De som kan läsa sjökort har sedan år upplyst honom om grundet, men de avfärdades som domedagsprofeter, idioter och förlöjligades. Förste och andre styrman Romson och Fridolin ropar dock till maskinisten att denne ska hålla full fart och surrar rodret på kursen. Välkommen som betalande passagerare!

Inga kommentarer: