söndag 27 december 2015

Genève-konventionen

Danmark vill inskränka FN:s flyktingkonvention (även kallad Genève-konventionen), kan man läsa på denna länk.
Genève-konventionen är alltså från 1951. Det var alltså en annan tid och 6 år efter andra världskriget, när den skrevs, eller 64 år sedan. Det är klart att världen ser annorlunda ut idag än den gjorde när det begav sig, och med de senaste årens facit med de enorma flyktingströmmar som uppstått kanske inskränkningar eller modifikationer är på sin plats.

Om vi skruvar tillbaka klockan till 1951 ska man för det första ha klart för sig att människor inte kunde transportera sig så långt och vartenda land hade gränser samt tull och gränspoliser som kontrollerades vilka som släpptes in i landet. Visst, det fanns flyg, men att flyktingar skulle ta flyget var knappast en möjlighet, om det inte var statschefer som blivit avsatta och flydde. Tåg, färjor och bilar kontrollerades vid varenda gräns, och att resa in i ett land utan giltigt pass var en omöjlighet om man inte tog sig till fots och genom områden där gränserna inte bevakades. Samtidigt hade människor börjat fly från DDR till Västberlin, och det var givetvis så att västmakterna inte ville skicka tillbaka dem. Det var ju en vagel i ögat på Östblocket att man flydde till Väst, vilket i sin tur ledde till att man byggde Berlinmuren 1961, efter att 2.7 miljoner till dess lyckats fly till väst.

Men under åren har det varit så att flyktingar har varit just flyktingar, och flytt desperat till något närliggande land, ofta med livet som insats. Det har varit olika konflikter i Afrika som lett till stora mängder flyktingar och det har varit personer som flytt av olika skäl från totalitära regimer. Från 1975 och tjugo år framåt flydde ca. 800.000 båtflyktingar från Vietnam, vilket man i detta land inte berättade om.

Det finns massor med olika flyktingkatastrofer sedan andra världskriget, orsakade av antingen totalitära regimer eller väpnade konflikter. I vissa fall har det rört sig om etniska eller religiösa konflikter men generellt har varit att de flyende sökt sig till närliggande länder.
Det vi ser idag är något helt annat. Vi pratar om personer som betalar människosmugglare för en transport till ett land. Visst, kan det vara så att det finns en konflikt i området, men man använder då denna samt Genève-konventionen för att hävda att man är flykting. Givetvis är man beväpnad med någon tårdrypande historia. Det fattar var och en, att det inte duger att dyka upp i ett främmande land och anföra att man vill ha högre levnadsstandard. Det ger inget uppehållstillstånd, och man skulle återsändas asap.

Men det naiva är att ens benämna dessa personer som flyktingar, det är de inte. Har man betalat stora belopp för att smugglas till ett annat och visst land, har man ingen flyktingstatus. Man kanske hade varit flykting, om man betalat människosmugglare för att få komma ur en krigszon, men definitivt inte om det handlar om hundratals mil och över massor med gränser och länder.

Så Genève-konventionen handlade om en helt annan och förgången tid. När en flykting var en flykting, och inte en person som enbart valde att resa till något land uppe i norr för att budkavlen berättade att man blir försörjd, får olika utbildningar och har rätten att halva släkten ska komma efter som anhöriginvandring.

Det är alltså rätt att omdefiniera vad en flykting är. När det begav sig var det desperat flyende personer från totalitära regimer, eller från konfliktzoner. Idag är det ekonomiska migranter som vill ha en bättre levnadsstandard. Eftersom nu EU transiterar dessa till Sverige och vi har kostnader och problem så det räcker, kan man utan vidare stänga gränserna och förpassa alla som kallar sig ”flyktingar” till det land de kom från.
Men visst ska vi ta emot flyktingar – men då ska det vara kvotflyktingar som transporteras hit genom UNHCR:s försorg och kommer från flyktingläger, inte ekonomiska lycksökare som färdats runt halva jorden, betalat flyktingsmugglare och sedan drar valser för migrationsverket. Vidare ska vi se till att stödja UNHCR i st.f. att spendera en stor del av statsbudgeten på de ekonomiska lycksökarna. Här är ett trårtbitsdiagram som förklarar problematiken:
Ser du ingen blå tårtbit? Det är ju synd...men den finns där, och representerar skillnaden vi i Sverige gör när det gäller flyktingar.

Inga kommentarer: