tisdag 26 februari 2019

Det här med IS-terrorister


Alltså, de förbannade IS-terroristerna. Det är mycket snack om dem för tillfället. Löfvén snackar om att dörren är stängd men kommer de på svensk mark finns ingen lagstiftning som kan straffa dem. Man kan i detta land inte straffa någon för brott som begåtts utanför svensk mark.
Flummarna, i form av vänster, miljömuppar och centern tror att dessa personer kan börja jobba på IKEA efter lite hjälp, integrering och stöd. Kanske raketforskare eller professorer på KTH, läkare eller något högteknologiskt.

Vi pratar alltså om personer som avsiktligen åkt till IS, strid för dem eller ingått i dess stödfunktioner, kvinnor som män. Det är givetvis en ren omöjlighet att på svensk mark döma dem till något, dels p.g.a. att svensk lagstiftning inte är uppdaterad för denna typ av terrorister. Man bedömer att runt 150 redan finns i landet och ingen har dämts i svensk domstol. Vidare för att det inte, här i Sverige går att knyta brott som begåtts i Syrien eller Irak  av en specifik person, och man kan givetvis inte ha kollektiva straff. För de som nu befinner sig i Syren och har tillfångatagits med samröre till, eller terroristaktioner gäller primärt att de ska förlora eventuellt svenskt medborgarskap.

Nu finns tre alternativ för dessa terrorister: Det första är att man sätter upp en internationell domstol/tribunal i Syrien där de kan fällas och dömas för sina handlingar.
Alternativ två är att man helt enkelt lämnar över dem till rättskipningen i det land de tillfångatagits. Vad som händer dem där är inte vårt problem, de har begått brott och varit terrorister i de aktuella länderna och kan alltså straffas där baserat på i respektive land gällande strafflagstiftning.
Alternativ tre: Men sedan var det ju EU, som tydligen menar att man ska skicka ”hem” dessa idioter för att tas om hand eller dömas i respektive länder de kommer ifrån. Det ligger ju i linje med vad vänster- och miljömuppar anser.
Här i Sverige är ju problemet att lagstiftningen inte fungerar och bevisföringen blir i det närmaste omöjlig. Inte en kotte av de IS-terrorister som återvänt har dömts i detta land och kommer inte heller dömas. Fängelserna är knökfulla av importerade raketforskare och andra högutbildade (ironi). Det är alltså inget alternativ att släppa ut dem i samhället och komma med olika ”stödåtgärder” eller vänsterflum. Gotska Sandön är ledig och ett fångläger där man skulle kunna internera dessa terrorister, precis som Guantanamo, och inrätta sedan kräva en internationell domstol för dem.

En sak är helt klar; personerna har förverkat svenskt medborgarskap i första läget, stridit med en terroristorganisation.Inte en skattekrona ska spenderas på att försöka få dem till svenskar, eller att integreras i det svenska samhället. Det privilegiet har de förverkat. 
Media är som vanligt mjäkiga och ingen törs ta tag i problemet, eller föreslå att dessa terrorister ska straffas. Detta ur gårdagens DN:


Inga kommentarer: