onsdag 9 februari 2011

Vad är pudelns kärna?


Nu har Schyman och några andra feminister vaknat till liv och tuggar en del om kvinnor i muslimska länder och att de ska få vara med i demokratiutvecklingen i en insändare i DN. Om det nu vore så enkelt. Det vanliga är ju att FI skriker efter jämställdhet och kvoteringar, och det är ju en sak i västerländska moderna samhällen där detta varit på tapeten länge.
Men nu pratar vi om samhällen med en stor majoritet muslimer, alltså grundade på koranen. Koranen är, till skillnad från bibeln, inte en tolkningsbar bok utan ren lag för muslimer. Att kalla de länder som lever under koranen för demokratier är därför egentligen helt felaktigt, och de styrande i dessa länder måste basera allt på koranen vilket betyder att t.ex. yttrande och tryckfrihet som är en självklarhet i varje demokratiskt land är starkt begränsat. Ett typexempel på ett sådant land är Iran, där man har en fiktiv demokrati som skaffat kärnvapen och avrättar för t.ex. ”fiendskap till Gud”, som man kan läsa i denna färska artikel i DN.

Min slutsats är att det inte är möjligt att kombinera ett modernt samhälle med islam, eftersom koranen, eller muslimernas grundlag baseras på en 1400-år gammal skrift som på många sätt varken är anpassad till 2011 eller någon form av jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag har nu inte läst koranen, men betvivlar inte att det finns massor med texter i denna som direkt föreskriver att män och kvinnor inte är lika värda och inte har samma fri och rättigheter. Problemet ligger alltså i religionen islam, och sedan kan FI drömma om jämställdhet och kvoteringar bäst de vill – det är helt enkelt oförenligt med koranen, och därigenom helt omöjligt i muslimska samhällen.
Men kritik av islam eller koranen har mig veterligt inte FI någonsin kommit med, trots att man under åren kritiserat en annan religion, kristendomen, för dessa saker och drivit jämställdhet till sin spets. Det var ett tag sedan vi fick kvinnliga präster i Sverige, men Schyman et al, stod då på barrikaderna och ratade kvinnoprästmotståndare, och drev jämställdhet in absurdum. Hon och andra respekterade alltså inte svenska prästers tro, emedan man nu är totalt undfallande vad beträffar en religion som förtrycker kvinnor. Men inte ett ljud. När det begav sig gällande svenska kvinnor, skulle de läras och utbildas eftersom de inte förstod sitt eget bästa.

Men nu när det finns uppemot en halv miljon muslimer i landet hörs inte ett pip i kritik mot den kvinnobild som koranen föreskriver. I stället kastar man lite skit på Carl Bildt, och avslutar ett allmänt svammel med ”Om man värnar kvinnors rättigheter så är det dags att vi börjar lyssna på vad kvinnorörelsen själv vill i Nordafrika och Mellanöstern. Då ser vi att det är diktaturerna understödda av väst som är problemet och att uppresningen för demokrati och jämställdhet är framtiden.

Om vi börjar lyssna på kvinnorörelser i detta lilla land spelar ingen som helst roll för utvecklingen. De som kommer styra dessa länder framgent kommer inte göra det, utan basera sina styressätt på koranen. Därmed är det bara för kvinnorna att dra på sig burkan igen och tiga i församlingen. Grattis Gudrun! Inse att det är koranen och religionen islam som är problemet som skapar förtrycket av kvinnor i dessa länder, inget annat. Men som vanligt, inte ett ljud om detta. Inte ens i Sverige. Kvinnorna njuter väl av att gå runt som spökplumpar, eller hur?

Inga kommentarer: