söndag 4 december 2011

Du är väl inte främlingsfientlig?

Vi har idag en arbetslöshet på 8-10%. Kanske 20-25% när det gäller ungdomar. Våra svenska ungdomar flyr bl.a. till Norge eftersom det inte finns jobb. Vi vet att det tar 8-10 år innan vissa befolkningsgrupper från vissa andra länder, kommer i arbete. Givetvis inte ett ljud om detta i hela artikeln eller ett enda problem med invandringen. Meddelandena är tre:

  • Vi skulle inte klara oss utan de som invandrat till detta land.
  • Det finns massor med potential i form av högutbildade människor som kommer från andra länder.
  • Sverige är ett multikultiland, det är bara att acceptera – ”utan invandrare stannar Sverige”, kan man läsa som rubrik i DN.

Artikeln är ett typiskt propagandaknep i vilken man använder sig av tre tekniker. På förstasidan har man en stor bild på tre typiska leende personer av utländsk härkomst. Leendet ger ett positivt intryck, och de är givetvis iklädda sina arbetskläder så att man kan se hur glada de är på sina arbeten och bidrar till det svenska samhället.

För det andra använder man sig av rastertekniken, d.v.s. man plockar i detta fall enbart upp alla positiva saker med invandringen och avsiktligt utelämnar alla negativa. Har man under skapandet av artikeln stött på något negativt, t.ex. kriminalitet, kostnader, bostadssegregation, kravaller, mord, kriminella gäng, narkotikasmuggling eller liknande hamnar denna information i papperskorgen eftersom denna artikels enda avsikt är att ge en så positiv bild av invandringen man någonsin kan. Givetvis plockar man in en del statistik för att den ska verka vederhäftig, och kombinerar det med uttalande av personer man intervjuat.
Mellan raderna ska man alltså förstå att invandringen är ett ”rent måste” för att Sverige ska klara sig i fram tiden och man påstår, vilket givetvis är sant att det finns en massa personer med invandrarbakgrund som jobbar och gör rätt för sig. Konstigt vore väl annars. Man har tydligen fattat att den gamla klassikern om 40-talisterna inte fungerar längre och har alltid varit en ren lögn.
I denna artikel kan vi läsa att arbetslösheten bland utlandsfödda är 35%, att; ”Enligt siffror från Arbetsförmedlingen saknar så många som 25 procent av de senaste årens utomeuropeiska invandrare utbildning motsvarande grundskola. Ytterligare 15 procent har högst grundskola. Fyrtio procent saknar alltså gymnasieutbildning.”.
Man nämner även att om arbetslösheten bland invandrare varit densamma som för svenskar, hade det besparat samhället 34 miljarder.

Sedan finns det ju ett land i trakten som inte öppnat svängdörrarna, för alla ekonomiska lycksökare, och det är Finland. Jag har inte hört att det landet gjort konkurs för att de inte plockar in horder med folk från Afrika och Mellanöstern, mycket märkligt eller hur? Man kanske inte är så berikade, och riktigt suktar efter ”socioekonomiska utanförskapsområden”, gängkriminalitet, mord, bomber och narkotikasmuggling, för att inte snacka om hedersvåld och sexualrelaterade brott. De sistnämnda har ökat markant den senaste tiden, och under artikeln i DN har denna artikel råkat hamna. Som vanligt beskriver man inte gärningsmännen, utan flashar det bara som en kort nyhet, så det är (som vanligt) till att läsa mellan raderna. 

För det tredje; artikeln slutar i alla fall helt underbart: ” Invandringssamhället är redan här. En självklarhet.
Vad säger man? Världsklass! Du ska alltså, efter att ha läst denna artikel ha bilden av att Sverige är ett lyckligt multikultiland, ett framtidsland och alla invandrare som kommer hit är högutbildade och gör stor nytta i samhället. Säger du något annat eller försöker argumentera emot är du ”främlingsfientlig”, kanske rentav nazist eller rasist om argumenten börjar tryta. Ty den förda invandringspolitiken må ej ifrågasättas, och negativa saker den fört och för med sig ska nedtonas, eller helst inte ens nämnas.

7 kommentarer:

zoega59 sa...

Håller delvis med dig i din text.
Protesterar man mot något där utlänningar är inblandade är man rasistisk.

Jag tycker inte det är frågan om det, det finns många duktiga invandrare.
Men också många som lever på bidrag - pengar som skulle kunna användas till sätta fler svenskar i jobb

Anonym sa...

1. Vi har 8% arbetslöshet

2. Vi har 27% ungdomsarbetslöshet (mest utbildade enligt Maud)

3. Vi har 35% utlandsfödda arbetslösa invandrare

4. Vi har 218.000 invandrare inskrivna på AF

5. Var 3 ung invandrare är arbetslös

6. 40% utlandsfödda saknar gymnasietillbehörighet

Men dessa NEGATIVA siffror vill man inte höra med POSITIVA

Vi har kartlagt massinvandringen

http://misslyckande.wordpress.com

Ulmerkotten sa...

Och missa inte nya modetrenden; Gruppvåldtäkter!

Det är ju så berikande med invandrare och vi ska acceptera att de kommer till oss och just berikar oss med nya kulturyttringar. Gruppvåldtäkter är just en sådan som jag aldrig hört talats om i detta land innan vi blev "berikade".

Det är alltså en ny trend i berikningens namn som är helt accepterat i länder i Afrika, och kvinnor som klär sig utmanande ber ju om att bli våldtagna.

Men som svensk och man undrar man ju vilka etikettsregler som gäller för våldtäkt, och man kanske borde fråga Magdalena Ribbing på DN om saken.
Alltså, hur utmanande klädsel är en direkt inbjudan till våldtäkt? Hur ska mannen/männen gå till väga för att inte vara ofina, och vilka atighetsfraser är lämpliga? Samt; hur berättar man sakligt för sina kompisar utan att verka skrytsam?

Anonym sa...

jag tycker att det var synd att inte Ryssland anföll Sverige under kriget då hade Svensken ej varit positiv till invandring som Finnen eller Nordmannen.

Robin Shadowes sa...

Jag får gratulera dig till att ha läst denna artikel. Hade jag snubblat över den så hade det räckt med bilderna och ingressen för att jag skulle börja kaskadkräkas, Varefter jag givetvis hade struntat i resten.

Ulmerkotten sa...

Tack Robin,
tja...man förtjänar ju någon form av utmärkelse för att ha läst den.
Problemet är ju att det finns folk som läster den och nickar instämmande.

Anonym sa...

Det går inte att höja kontrasten på texten eller är det min dator som krånglar? /Peter