torsdag 15 december 2011

Lär Er lite historia på DN

Vart vill man komma i denna artikel i DN? Ja, Silvias far var med i nazistpartiet, vad är problemet? Vill man smutskasta henne för detta och för att hon tyckte om sin far? Skulle hon ha ratat sin far för att han under 30-talet och i Tyskland var med i nazistpartiet?

Hela problemställningen är rent larvig och ävenså upplägget.

Låt oss börja med hur det var i Sverige vid denna tid, och här är lite historia som man "glömt", i synnerhet inom socialdemokratiska partiet:


1910 – Skapades ”Svenska sällskapet för rashygien”.
1922- Statens institut för rasbiologi, skapades i Uppsala.
1926 – gav man ut boken ”Svensk raskunskap”, alltså en lärobok i raslära. I tiden gällde det alltså att med alla medel ”söka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp".
1935 - antog man steriliseringslagen, samma år talade Rudolf Hess på Grand Hotel i Stockholm.
1936 – lades en motion om biologisk invandringskontroll i Riksdagen.
1938 – uppgift om folkras, måste lämnas för visering till Sverige.
1941 - Ur ”Råd och anvisningar rörande tillämpning av steriliseringslagen och abortlagen”, vars första mening lyder: ”Sterilisering har i vissa avseenden en mycket stor samhällelig betydelse. Detta gäller särskilt ur arvshygienisk synpunkt.”
1950 - Under detta år minskade visserligen antalet steriliserade på “arvshygieniska“ grunder med 200 personer, samtidigt som de som opererats av “medicinska skäl“ ökade med samma antal. UNESCO hade nämligen samma år dömt ut rasbegreppet.

Ända fram till 1975, gällde steriliseringslagen, och man steriliserade som regel "personer som inte borde få föröka sig", ofta med tips från HSB. Sterilisering var regel vid aborter. Och var är de svenska samerna? De försvann efter denna tidsperiod. Kanske vi skulle fråga socialdemokraterna.

Medicinalstyrelsens arkiv är ännu idag hemligstämplade.

I stället för att avrätta/mörda de som inte avsågs passa in i samhället som man gjorde i Tyskland under kriget, steriliserade man dem här i Sverige i stället. En historia man "lagt locket på".

Vidare ska man veta att tyskar i gemen inte kände till att det det fanns koncentrationsläger, det var mycket hemliga anläggningar, och det var krigstider.

Så det är minst sagt smutsigt att ge sig på drottningen för att hennes far var med i nazistpartiet. Det vore mer relevant att att ge sig på Ohly eller Juholt för deras kopplingar till kommunism (Stalin och Mao, hur många har de mördat?), samt ställa Juholt till ansvar för steriliseringarna 1935-1975.Inga kommentarer: