fredag 30 december 2011

En paradox i Malmö


 Malmö har ju plockat in mer berikare, och klumpat ihop dem mer än vad som är brukligt i andra delar av landet. Därför är Malmö intressant för att kunna förutspå framtiden i andra städer om man fortsätter på inlagda vägar.
Med detta menar jag att man inte integrerar folk som kommer till detta land i Sverige, utan menar att de ska få behålla språk, (t.ex. med hemspråksundervisning), sin kultur och sina värderingar här i Sverige. Detta leder givetvis till problem eftersom det handlar inte bara om konflikter mellan personer som kommer från andra länder och svenskar, utan tydligen, som man kan se i Malmö, i störst utsträckning om konflikter mellan olika grupper som kommer från olika länder.
Det andra stora problemet med integration är att man tillåter att personer från samma bakgrund/länder/kulturer bosätter sig i samma områden. Det finns då givetvis för dessa ingen anledning att integreras eller ens lära sig svenska. Man skapar helt enkelt små autonoma områden där man behåller sitt språk, sin kultur och värderingar, vilket i sin tur leder till konflikter. Detta antingen mellan olika grupperingar, eller generellt mot svenskar.

Samtidigt försöker man slå i oss svenskar att det är berikande. Man döljer alla typer av negativa saker om invandare, och då i synnerhet brottslighet och kostnader som är direkt hänförbara till den förda invandringspolitiken.
Vidare hittar man på nysvenska ord som ”utsatta områden”, ”socioekonomiskt belastade områden”, ”utanförskap”, ”papperslösa”, och andra saker för att dölja vad man håller på med och skadorna förd invandringspolitik fört och för med sig.

Islam är ett av de stora problemen. Det är egentligen ganska enkelt, och det finns två huvudproblem: För det första är inte det som står i koranen kompatibelt med ett modernt västerländskt samhälle, vilket inte alls är konstigt. Den skrevs för 1400 år sedan i arabvärlden och kanske var det bästa som fanns där och då. Men nu lever vi i Sverige 2012 snart, och att tro att denna bok ska fungera här och idag är rent idiotiskt.
För det andra strider det som står i koranen direkt mot svensk lag och det borde inte vara några som helst problem att förbjuda spridning av den då den uppmanar till mord på ”icke troende” i synnerhet judar. Har en kvinnosyn som är lagvidrig, och samma sak när det gäller synen på homosexuella och andra sexualiteter.
Vi må ha religionsfrihet, men som jag påtalat tidigare; svensk lag står över alla religioner i Sverige och svensk lag gäller här. Man må ha vilken religion man vill, men man må inte på något sätt bryta svenska lag. Mig veterligt är alla andra religioner fredliga, och då har vi inga problem. Men det gäller inte islam.

Men åter till Sydvenskan. Man famlar i blindo och politiker, polisen och andra försöker lösa problemen som både riks- och lokalpolitiker ställt till genom att komma med diverse påhittiga förslag. Här kommer några från denna artikel i just Sydsvenskan:

Johan Linander (C), vice ordförande i justitieutskottet:
– Situationen i Malmö går inte att jämföra med resten av Sverige. Jag är rädd för att man inte
riktigt förstår centralt vad stan går igenom. Han vill att polisresurser skickas till Malmö för punktmarkering, dygnet­runtbevakning och specialinsatser mot de kriminella gängen.
– Om en av dem hjälper polisen att placera en avlyssning eller samla bevis för att komma åt en ledare ska man kunna lova den personen lindrigare straff.

Ok. Polisen är så desperata att man ska ta hjälp av brottslingar. Det är vad han säger, och som tack ska brottslingarna få straffrabatt, eftersom polisen inte kan/har resurser/kunskap eller vad det nu är för att tackla denna typ av brottslighet.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), socialkomunalråd.
– Det är katastrof att man har så många mord som inte klaras upp. Det sänder en signal att den kriminella vägen är en väg som ger snabba pengar och att det är låg risk att man ska åka dit.

Angående svartklubbar säger hon:
"Där kan många myndigheter samarbeta, som att gatukontoret begränsar framkomligheten på kvällstid och att miljöförvaltningen går in och dömer ut lokaler. Och att man gör det jättesystematiskt." 

Det här är ju ett fantastiskt förslag. De förordnade myndighetspersonerna ska alltså inte utföra sitt arbete utan använda sitt bemyndigande till att förhindra svartklubbar. Man får raskt visioner om hur gatukontoret sätter igång påhittade gatuarbeten, och gräver upp gator runt svartklubbar, eller man avsiktligt, inför stoppförbud en km runt en känd svartklubb, eller att miljöförvaltningen står och mäter koldioxidutsläppen på taket, eller man skickar på svartklubben hälsovårdsinspektörer varje kväll. Man blir imponerad över hur politiker tycker myndigheter ska skötas och göra sitt jobb.

Hon säger vidare:
"– Vi behöver jobba på ett annat sätt med vittnesskydd. Om du av någon anledning snabbt behöver bort från din normala vardag kan du under en övergångsperiod behöva få hjälp med exempelvis försörjningsstöd fastän du har pengar, skyddad identitet, boende på annan ort och tillgång till lägenhet."
Visst är det strålande. Om du gör din medborgerliga plikt och vittnar ska du belönas. Jag vill ha en kåk på Barbados om jag berättar vad jag vet. Kåken på Barbados först, sedan berättar jag.

Börje Sjöholm, spaningsledare Skånepolisen säger:
– Man blandar sig inte i andras affärer, sköt dig själv och skit i andra, annars får du problem.
Exempel: maskmordet på Västanforsgatan i måndags.
– I stort sett samtliga vittnen säger att de hade ryggen mot och inte såg så mycket. Alla på ett ställe har ryggen mot – rätt märkligt, eller hur? Att kunna lova straffrabatt eller särskilt omhändertagande vore värdefullt för att vända utvecklingen och få folk att berätta. Han kritiserar även vapenlagen och kallar det verklighetsfrämmande att döma en väldokumenterad gängman till fyra månaders fängelse för innehav av en automatkarbin, som skedde i förrgår.

Jag har bott i Stockholm i 30 år, och det han säger är helt korrekt. Man tjafsar inte med dörrsluskar, poliser och man blandar sig inte i det man inte har med att göra. Tyvärr är det så. Om du ställer upp och vittnar eller ens blandar dig i historien får du bara problem. Här har vi alltså en ren paradox mot vad jag skrev tidigare. Eller kanske är det ytterligare en belysning av problemet.
Vad jag menar är att du får ingen ersättning för att ställa upp, du får bara problem som i bästa fallet tar tid. I värsta fallet riskerar du att råka ut för hämndaktioner av de anklagade eller deras polare. Alltså ser man ingenting, vet ingenting, märkte ingenting o.s.v. Det är faktiskt det smarta valet. Ligger någon på gatan och blöder – gå förbi, se inget och märk inget. Enkelt, du har ingenting för att hjälpa ställa upp, hjälpa någon eller vittna.
Paradoxen ligger i att vanligt folk vet detta, men man kan faen inte ge ”straffrabatt” för de kriminella som berättar vad de vet.
Så vad jag funderar på är om man kanske ska betala vanliga medborgare för att de ställer upp och vittnar, men det kommer definitivt inte i fråga att ge straffrabatt till brottslingar för att de anger andra.

Men den som ger sig på ett vittne… för att denne berättat för rättsväsendet sanningen, ska lagföras enligt de strängaste straff som finns. Men det är väl något nytt och månne ”berikande” i Sverige. Det är i min bok rent motbjudande att premiera brottslingar med straffrabatter, och jag ställer mig frågan om skadan av det brott de begått blir mindre för att de anger någon annan. Hela historien och de förlag man kommer med är snarare ett symptom på polisens och rättsväsendets desperation. Hur många mördare har man bakom galler idag relaterat till alla mord som inträffat i Malmö det sista året?

Men Malmö är ju en framtidsstad som sjuklövern vill ha hela Sverige, så det blir säkert många fler tillfällen att fundera runt detta. Jag ber att få återkomma....

Inga kommentarer: