fredag 27 januari 2012

Har du rent mjöl i påsen?


Det är ju ingen nyhet vilka enorma kostnader och skador den sanslösa invandringspolitiken fört och för med sig. Detta gäller både stat, kommuner och landsting, men kanske till största delen för privatpersoner. Alla vet att det inte är mödan värt att anmäla brott längre, och det gör man sannolikt inte heller om man inte är tvingad därtill av ett försäkringsbolag, och kostnaden för skadan ordentligt överstiger självrisken. Alltså kan vi förutsätta att det finns ett mycket stort mörkertal när det gäller brott.
Men nu är botten nådd (hoppas jag), när det gäller dum politik, och döljande av orsaken till hela problemet som är den förda invandringspolitiken. Vi vet att fängelserna är överfulla, till mycket stor del av ”berikare”, och till den milda grad att man dömer till lägre straff, släpper ut brottslingar i förtid, samt dessutom pratar om att sänka straffen för narkotikabrott.
Alltså lönar det sig inte att ropa på högre straff när det gäller brott, oavsett vilket, eftersom det inte finns plats på fängelserna. Därför kan justitieminister Ask inte höja straffen, men ej heller sänka dem eftersom det i Malmö är rena Vilda Västern mellan olika gäng som både har vapen och tvekar inte att använda dem.
Men för att göra något, öppnar hon upp för hemlig avlyssning. Vi pratar alltså om något som är gravt integritetskränkande, och inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Det slår dessutom mot hela svenska folket, och är mycket vagt generellt. Med detta menar jag att ”misstankar” kan alla ha, och det betyder ingenting, men bara en misstanke hos en myndighetsperson skulle alltså kunna användas för en mycket integritetskränkande verksamhet. Detta är en ren skandal i ett demokratiskt rättssamhälle, och Ask är på intet sätt bättre än Bodström som för flera år sedan ville öppna upp för detta och skapa det totala övervakningssamhället. Han kom med nonchalanta argument som ”Han man bara rent mjöl  påsen…” eller med ett leende i mjugg och ”Nej, nej, medborgarna behöver inte vara oroliga, vi ska bara övervaka och lyssna på de verkliga bovarna, för medborgarnas egen skull, och vi gör medborgarna en tjänst och förenklar för hårt arbetande myndigheter. Vill du inte att grova brottslingar ska åka dit?” Det sista var inget citat, utan en tolkning av Bodströms syn på medborgarna och deras rätt att utbyta information utan att bli avlyssnade.
Det är nämligen så att just (s) ägnade sig åt åsiktsregistrering tidigare, och här i Sverige har vi personnummer (registreringsnummer) på samtliga medborgare. Man kan alltså, om man har tillgång till tillräckligt många databaser, i princip totalt veta allt om vilken människa som helst i detta land. Hur många databaser finns, och hur många är du med i? Ingen vet.
Men en sak har Ask helt rätt i; en helhetssyn saknas - över det totala kontrollsamhället. Berätta hur många databaser det finns, varför de finns, vilka som samkörs och varför.

En sak ska du ha klart för dig lille medborgare: Det är inte du som definierar ”misstanke”, renheten på mjöl, eller påsens storlek.
Men allt är ju för ”din skull”, eller hur? Hur naiv får man bli?

Man kan notera att SvD inte har en rad om detta. SvD framstår alltmer som en ren förlängning av regeringens politik och så PK att man mår illa. DN skriver om detta som en liten sekundär nyhet, och Sydsvenskan tar mest upp det eftersom Ask varit på besök.

Så nu ska vi svenskar bli lidande av att man de senaste åren fört en helt vansinnig och felaktig invandrings och integrationspolitik. Tack så förbannat mycket för integritets-kränkningen! Tack så förbannat mycket för att Ni inte erkänner vilka fel Ni begått, och vidare inte ändrar just invandrings och integrationspolitiken.


Inga kommentarer: