måndag 2 januari 2012

Tack Billström, jag har saknat ett ansikte.

 Detta är Sveriges första paragraf i grundlagen; ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse."

Nu kan vi i Sydsvenskan i denna artikel läsa följande:Regeringen har genomfört en utredning som innebär att Migrationsverket ska kunna anvisa ensamkommande barn och ungdomar till vilken kommun som helst, även till kommuner som inte har tecknat överenskommelse om mottagande.”
samt
”– Utredningen har stöd i riksdagen och det kommer bli lagstadgat nästa år. Det här handlar om levande människor som behöver en bostad. Det handlar om barn och ungdomar, säger Tobias Billström.”

Nu har vi alltså en grundlag i vilken det i klartext står att kommunerna har självstyre. Det betyder att rikspolitiker inte har rätt att bestämma över kommunerna och de där demokratiskt valda politikerna. 

Dessutom är det en grundlag som inte kan ändras med mindre än två riksdagsbeslut med val emellan.
Men Billström verkar inte ha fattat ett dyft av vad grundlag betyder, och tror att han som minister kan leka runt med sitt mandat som han vill. Låt oss dra tillbaka klockan drygt två år. Malmö kommun hade redan då tagit emot fler s.k. flyktingar än vad de klarade av. Man lät då Attendo Care köpa ett hus i Vellinge och Malmö skulle då placera sina flyktingar i detta hus, alltså i Vellinge. När detta kom till Vellinges politikers kännedom protesterade man givetvis, och partipiskan från Billström och partisekreterare Schlingman vem, och man hotade de styrande politikerna med att ändra lagen om man inte tog emot ”flyktingbarnen”. Ett solklart fall av ministerstyre och i direkt strid med svensk grundlag. Vidare kan inte en minister uttala sig ett dyft om kommande ändringar av lagen. Lagar beslutas av Sveriges riksdag inte regeringen eller hans kansli. Att hota med lagändringar (som dessutom motsäger grundlagen), är ett direkt fall för KU, och det förvånar mig att ingen anmälde Billström till KU.
Jag frågade Berit Ardnor (då ordförande för KU vill jag minnas), om saken men fick ett ”god dag yxskaft”-svar.

Så nu är vi där igen. Billström har stöd i Riksdagen säger han, och det kommer att bli lagstadgat nästa år. Det vet han inte ett skit om och som jag påtalat strider en ev. lag som gör att staten eller statliga myndigheter kan besluta över kommunerna direkt emot grundlagen. Kommunerna har självstyre, ska det vara så svårt att fatta? Att regeringen gjort en utredning har ingen som helst relevans, men det är vanligt floskelsnack från politiker som vill legalisera sina dumheter med ”en utredning” som man betalat. En ren klassiker. Vill man slippa svara på en fråga kan man svara ”vi har tillsatt en utredning”, vilket betyder taxi var god dröj, och glöm bort frågan. Givetvis är det även så att ’som man ropar får man svar’, alltså i detta fall ’vad man beställer får man’. Ingen biter den hand som föder en - utredningen kommer givetvis fram till precis det Billström vill ha.

Billströms kommentar om levande människor, barn och ungdomar som behöver bostad är bland det larvigaste jag läst. Det finns sådana och det är de kvotflyktingar FN plockar upp, och EU har en tilldelning av. Sverige tar runt 30% av hela EU:s kvot av dessa riktiga flyktingar, och jag frågar mig om Sverige har 30% av EU:s befolkning? Varje år givetvis. Resten, vilket är runt 95% minst är rena ekonomiska lycksökare som kunnat betala runt 100.000kr för att bli smugglade just till Sverige, från en annan världsdel, över dussintalet gränser och flera hundra mil. Helt plötsligt och här har de inga identitetspapper, men kan dra en snyfthistoria för Migrationsverket, som köper den som ”flyktingliknande skäl”. Sedan när det stackars ensamkommande barnet (alltså den muslimska ankarmannen), fått PUT råkar omedelbums denne hitta en hel skvälldrös med anhöriga. Ja, givetvis kollar man inte hur anhöriga de är, utan de bjuds in till landet som flyter av mjölk och honung.
Den ekonomiska sidan av dessa historier har jag inte nämnt, men den kan du gissa.

Men ett stort tack till Billström. Jag har i många år levt i mörkret och undrat över  termen "politikerförakt". Det känns bra att du och Ullenhag har givit detta begrepp ett konkret ansikte.

Inga kommentarer: