onsdag 5 september 2012

Brand på kärnkraftverk!


Ojoj, en olycka på ett kärnkraftverk (länk DN)! Nära Tyskland! Nu läser vi lite mellan raderna till att börja med och plockar fram kemiboken. Väteperoxid, H2O2, är starkt oxiderande, och man kan få frätskador av det och det svider på huden. De gånger jag fått det på fingrarna blev huden vit och man spolar snabbt av det med vatten så är problemet löst.  Hur länge det svider kommer jag inte ihåg. Om man vill kalla det för brännskador är man ute och cyklar. Sedan är väteperoxid fullt blandbart med vatten och den starkaste väteperoxid jag känner till är en 30%-ig vattenlösning. Annars används just väteperoxid till hårblekning, givetvis i mer utspädd form.

Vi har alltså en höna av en fjäder. Man rapporterar det som brännskador, och nästa instans tolkar det som en brand, och har det sedan hänt på ett kärnkraftverk, platsar det på förstasidan. Att det kanske är två som jobbar på kärnkraftsverkets laboratorium, långt från reaktorn och klantat till det lite, gör inte hönan mindre. Brand på kärnkraftverk…ingen radioaktivitet läckt ut-wow!

Sedan var det geografi. Jag har en massa gånger sett Fessenheim, och kört förbi. Det ligger snarare 1000 m från tyska gränsen än två mil. Fessenheim ligger sådär 15km från Staufen.

Inga kommentarer: