lördag 1 september 2012

Demokrati eller demokratur


Det här med folkomröstningar är en klurig sak. Spontant inser man att det finns saker som inte kan eller bör folkomröstas om. Det kan vara t.ex. saker som ”gemene man” inte förstår sig på och kräver expertkunskap. Om man t.ex. folkomröstar om skatter, kommer sannolikt ett stort flertal vilja ha lägre skatter, eftersom ingen gillar att betala skatt. Men det vore faktiskt den ultimata demokratin; låt oss säga att vid valet 2014 får alla skriva en siffra på hur stor kommunalskatt de ska betala på röstsedeln. Sedan tar man medelvärdet av alla inlämnade siffror och det blir den skattesats som ska gälla i kommunen. Att informera om vilken skattesats som finns och används idag i respektive kommun är ju inget problem. Skulle, vilket man kan förmoda, kommunalskatten sänkas är det bara för respektive enhet/nämnd att kapa ner budgeten med den det antal procent som skiljer mellan dagens skattesats och den kommunalskatt medborgarna beslutat.

Det är faktiskt ett ganska intressant tankeexperiment. Givetvis fattar inte ”gemene man” och medborgare vad konsekvenserna blir, och därför är det inte lämpligt att folkomrösta om skatter. Vidare och med dagens representativa demokratisystem, skulle givetvis politikerna skrika högt och emotsätta sig detta, eftersom det rubbar deras maktposition idag. De har ju fått demokratiskt mandat att besluta just om skatter, så varför ska medborgarna helt plötsligt få ta makt ifrån politikerna?

Det finns många frågor i vilka folkomröstningar vore lämpliga, men eftersom politikerna vill vara en maktelit, blir det inga folkomröstningar, och av gammal hävd och vana ska vi lita på politikerna. Nu finns det bara två stora problem; för det första är politikerna på det lokala planet piskade att följa partilinjen. Ett mycket bra och talande exempel är migrationspolitiken, där man trots att de lokala kommunpolitikerna inte vill piskar dem till att ta emot ”flyktingar” och deras anhöriga i den omfattning man har från riksplanet behov av. Det är ingen som frågar medborgarna vad de egentligen vill i denna fråga, t.ex. i Vellinge eller Forserum. Maktfullkomlighet och partipiska är det som gäller. Alla som inte gillar detta har helt enkelt fel, och är ”främlingsfientliga”, och ska läras in på den rätta vägen och inse att de har fel. En annan sak som talar för att folkomröstningar är lämpliga är helt enkelt det faktum att ingen vet vad som ska hända i framtiden. Ingen kan veta vilka frågor som kommer upp under en kommande mandatperiod, och just därför borde det synnerligen lämpligt att just fråga medborgarna med en folkomröstning i frågor man inte debatterat i valet eller har att göra med utfästelser politikerna gjort.


Jag är lite tveksam till om omröstningar om biltullar som det handlar om i denna artikel är lämpliga. Anledningen är att de röstande är intressenter och att det finns majoritet och minoritet av dessa. Detta får till konsekvens att man inte ser till samhällets bästa utan, precis som i fallet med skatterna ovan, röstar baserat på enbart eget intresse. Med detta menar jag att t.ex. bilister skulle rösta ”nej”, emedan de som bara åker kommunalt skulle rösta ”ja”, beaktande som egen ekonomi och resvanor. Men samtidigt kan jag inte förneka att en folkomröstning är det ultimata demokratiska redskapet.

Jag skulle vilja avsluta med två saker jag hittade: Som ni vet var det 1980 en folkomröstning om vi skulle ha kärnkraft i detta land. Jag hittade denna text på Wikipedia ; ”Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att alla reaktorer skulle vara avvecklade till år 2010.” och vidare; ”Istället röstade riksdagen den 17 juni 2010 ja till att tillåta byggande av nya reaktorer för att ersätta de befintliga…”
Samt vidare detta underbara citat av Nyamko Sabuni (integrationsminister), efter att man i Schweiz folkomröstat om minareter; ” – Tack och lov har vi inte den typ av system som finns i Schweiz. Fundamentet för vår demokrati är mer robust. Partierna och riksdagen fungerar som filter. Folkomröstningar kan vara bra, men här har man använt det felaktigt i ett populistiskt syfte. Det är farligt för demokratin." (länk DN)
Visst är det underbart? Att medborgarna inte vet sitt eget bästa och att demokratins fundament, folkomröstningar används ”felaktigt i ett populistiskt syfte”. Detta aspirerar lätt på tio-i-topp som det dummaste uttalande jag någonsin läst.

Demokrati är som alla vet just folkomröstningar och att folkets vilja styr. Demokratur är vad vi har i Sverige idag; medborgarna tror att de lever i en demokrati, emedan det är politikernas diktatur. 

1 kommentar:

pllay sa...

Tack för din blogg, ett andningshål i debatten. Sverige förvandlas snabbt nu, känns som om landet går mot ett läge där mycket stora saker kommer ske. Krig, nöd, revolution, vad vet jag? En allt större grupp i samhället känner sig stå utanför och vara maktlösa. Likheterna med mellankrigstyskland är påfallande. Jag hoppas förändringen inte innebär rop på en STARK LEDARE utan att förnuft och respekt för varandra åter får en plats i samhällsbygget. Återigen tack för att du/ni finns.