tisdag 4 september 2012

Två miljoner mer i omsättning - anställ en somalier


Här har vi en typisk propagandaartikel. Den handlar alltså om att exportföretag ska anställa utlandsfödda så dräller pengarna in. ”Ett typiskt” exportföretag kan alltså anställa ”ytterligare” en utlandsfödd person.

Man kan ljuga med statistik, men det här tar nog rekordet. Först vill jag se definitionen av ett typiskt svenskt exportföretag. Man ska alltså tolka det som att för varje utlandsfödd person t.ex. Sandvik, Volvo eller Bofors anställer får man två miljoner mer i omsättning, eller?
Vidare är det så att de största invandrargrupperna som kommer till detta land idag, från Somalia, Afghanistan och Irak. Vi måste ha en enorm exportmarknad till dessa högteknologiska länder, för att det ska bli någon logik. Vidare nämnde Ullenhag (en av mina floskelfavoriter) för någon dag sedan, att det var ett problem att de som kommer till detta land har så låg utbildningsnivå. Men det är alltså så att bara kunskaper om kulturen och främmande språk öppnar upp alla dörrar.

Sedan gillar jag inte när man inte anger källor. Det är alltså journalistens tolkning av materialet som gäller, men du kan inte hitta det själv, emedan han nämner att det byggt på statistik från ”7.000 svenska tillverkningsföretag under en tioårsperiod”. Där har vi två faktorer till; först var det exportföretag och sedan blev det tillverkningsföretag, och vidare har vi tidsfaktorn; ”en tioårsperiod”. Men stopp nu…det är väl ingen som betvivlar att vi tidigare haft ren arbetskraftsinvandring, innan den sittande regeringen trädde till och öppnade gränserna för ekonomiska lycksökare. Nu handlar det om framtiden och statistik kan berätta hur det varit men ger ingen information om framtiden. Vi vet dock att man snackar om i medeltal runt tio år innan de somalier som idag kommer till detta land ens kommer i förvärvsarbete. Hur stor exportmarkand är Somalia?

Givetvis har man slagit av kommenteringsfunktionen, och blogglänkar tillåts ej. Propaganda som denna må ej emotsägas eller debatteras. Det är inte censur i landet med yttrande- och tryckfrihet inskrivet i grundlagen, eller hur?

Hela statistiken luktar mycket illa och rent beställningsjobb från sjuklöverns politiker, under flaggan statistik, fakta och kunskap i form av att man refererar till två universitet. Att sedan en journalist tolkar den och skriver i DN gör bara saken värre.

Inga kommentarer: