tisdag 24 september 2013

Mediadrevet om zigenare/romer


Jag kollade i en dagsblaska idag. Det sker inte varje dag, men jag kunde i alla fall hitta sådär sex sidor om det där polisregistret där man tydligen hade romer eller zigenare. Sedan var det lite andra saker i nyhetens utkant om romer/zigenare, alla med "stackars"-koppling. Historien är uppblåst till enorma proportioner och demonstrationer, utredningar, presskonferenser och jag vet inte vad.
Så låt oss till en början fråga oss svenska medborgare hur många register vi finns med i, och vad som finns registrerat om oss. Det kan ingen svara på men det räcker säkerligen inte med ett dussin. Vilka uppgifter man lägger in på oss vet vi givetvis inte heller, eller varför, eller när det sker. En sak vet vi dock, man tar DNA-prov på alla som föds i detta land och sparar ditt DNA tillsammans med ditt registreringsnummer (personnummer), i en databas. Det är inte integritetskränkande. Under hela efterkrigstiden sedan datorernas intåg, registrerades medborgarnas politiska åsikter, i de fall åsikterna kunde utgöra ett hot, t.ex. vänsterpartister. Det finns idag så många register att de i sig utgör en säkerhetsrisk, vilket innebär att det finns vissa personer som inte får finnas med i ett enda register. Men det är en annan historia.
Så visst är det stötande att man har registrerat människor efter etisk tillhörighet. Jag frågar mig vad anledningen till detta är i första läget? Är det för att poliserna på tjänstetid sitter och bygger filer för att de är rasister? Knappast.

Samtidigt ska man ha klart för sig att skillnaden mellan en fil och en databas är minimala. Man kan betrakta en stor XL-fil som en databas om man vill, med den skillnaden att XL egentligen är ett beräkningsprogram, emedan databaser är sämre på beräkningar och bättre på att extrahera ut data. Om man i ett databasprogram över alla svenska medborgare har en valbar rullmeny på etnicitet/hudfärg/religion är det precis samma sak som att ha en liten XL-fil där dessa är extraherade. Finns det några sådana databaser? Jag vet inte.

Så låt oss fundera lite över varför polisen i Malmö skapade denna fil. Det har funnits zigenare/romer i detta land sedan 1500-talet, och de har inte assimilerats eller integrerats i det svenska samhället. Anledningen är enkel – de anser att deras kultur står över den svenska. Hade så inte varit fallet hade de varit assimilerade sedan århundraden. De vill behålla sin kultur, sina traditioner sitt språk och detta står över det svenska det har varit så sedan Gustav Wasas tid. Vi pratar alltså om rasism, där vi svenskar, vår kultur och våra traditioner är mindre värda än romernas/zigenarnas. De vill leva i ett parallellsamhälle och gör det.
Men eftersom det är en laglig omöjlighet för svenskar att bli diskriminerade i Sverige, och rasistiska tillmälen som ”svennehora”, inte är rasistiska utan sannolikt bara berikande, är det även för polisen rent rasistiskt att koppla någon form av information till zigenare/romer, och detta föranleder en ren mediastorm.
För sådär 10 år sedan var det en debatt om huruvida zigenare/romer stjäl mer än befolkningsgenomsnittet. Syftet var att rentvå zigenare/romer från den felaktiga stämpel de hade, och man tillsatte en utredning. När resultatet var klart hemligstämplades hela utredningen, trots att den i första läget var ett rent beställningsarbete.
Så om vi nu vet att zigenare/romer har en klan/familjehierarki, man anser sig stå över det svenska samhällets kultur och värderingsgrunder finns det uppenbarligen en viss koppling som polisen kan vara intresserad av för att lösa brott. Det råkar liksom, och av en ren händelse vara deras jobb. Finns det kopplingar mellan olika personer är det deras jobb att finna dem. Personer som är medlemmar i vissa motorcykelklubbar, är det oetiskt att ha filer eller sökbara begrepp i databaser på dem åxå?
Men jag väntar i alla fall på lite statistik från BRÅ som visar på att varken zigenare/romer eller personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Undrar hur länge jag får vänta?

Inga kommentarer: