söndag 1 september 2013

Med eller utan flingpaket?


Acceptanskriteriet idag är i stort sett obefintligt för att få ett svenskt pass, och snart kan man väl finna svenska pass i flingpaket i Ghana och valfria länder i Afrika.  Klistra in ditt foto i det hittade passet och du är svensk medborgare, samt får vara med på en högtidsceremoni i det lilla landet uppe i norr, får åtnjuta alla sociala skyddsnät svenska medborgare (som idag sitter i äldrevården på vatten och bröd, har jobbat ihop ett idag obefintligt skyddsnät), och du kan plocka in hela släkten som anhöriginvandrare. Ullenhag delar ut små svenska flaggor när de kommer.
Vi betalar flygbiljetterna hit. Vifta lite med de svenska flaggorna och du räknas som svensk. Där ligger ungefär ribban idag för svenskt medborgarskap. Du kan vara en spökplump, muslim, inte kunna ett ord svenska behöver du kunna eller lära dig. Skulle du dock ha lusten att lära dig svenska, är det givetvis gratis och har du inte sovit hela tiden betalas skattefria gratifikationer ut.

Dessutom har man aktiviteter som direkt motverkar integrering; den första är lagen om eget boende (EBO), vilken innebär att de som kommer till Sverige bosätter sig med personer från samma länder, med samma kulturella bakgrund och med samma religion. På så sätt skapar man autonoma parallellområden, som inte har något som helst incitament att bli svenskar. Givetvis delar man ut medborgarskap och ger dem rätt att rösta i svenska val enbart baserat på deras vistelsetid, oavsett om de kan ett ord svenska eller känner till ett dyft om det politiska systemet. Vidare finns en av de mest idiotiska lagar jag känner till; Hemspråksundervisning. Det innebär att svenska skattebetalare ska betala för att barn till invandrare ska undervisas i det språk familjen en gång kom ifrån. Anledningen till detta är lite oklar, ingen känner till kostnaderna för kommunerna, men helt klart att det direkt motverkar integrering i det svenska samhället, och detta för svenska skattepengar.

De, som trots västvärldens sannolikt mest generösa acceptansregler när det gäller att betraktas som flykting, ändå inte är sådana, utan direkt olagligen uppehåller sig i landet, har rätt till billigare sjukvård, tandvård och mediciner än de som lagligen befinner sig i landet, samt inte minst svenska skattebetalande medborgare. Det nysvenska ordet "papperslös" används för att man ska tycka synd om dem. Kostnaden för de som alltså enligt svensk lag olagligen befinner sig i landet är begränsad till det symboliska beloppet 50kr. Man kanske skulle tillägga att eftersom man inte får avkräva identitet på dessa personer är kostnaden egentligen – gratis.

Som svensk, känns det svenska politiker håller på med som rent landsförräderi. Ursäkta, men jag finner inget mer rättvisande ord. Så vem kan bli förvånad när Ullenhag vill kräva att alla kommuner ska ha en välkomstceremoni för ”svenska” medborgare av alla kommuner. Texten i denna artikel talar dock inte om, om flingpaketet ska medtagas och viftas med vid ceremonin. Men det kan vara lämpligt, eller varför inte en stor idolbild på Ullenhag?

Inga kommentarer: