tisdag 30 april 2013

Anhöriginvandring


Jag läste just på Avpixlat (länk) att Falkenberg avser köpa in villor för att husera ”anhöriginvandrare”. Samtidigt gör man tydligen indragningar på mat och annat till de personer som byggt upp det svenska välfärdssystemet. Man får ju pengar från ”staten” vilken verkar ha en enorm pengabörs för att finansiera ”flyktingar” och deras anhöriga de första åren.
Men vad jag egentligen ville påtala var att kommunerna har enligt grundlagen självstyre. Det betyder att de inte har någon som helst förpliktelse att ta emot ”anhöriginvandrare”, utan står i sin fulla rätt att hänvisa till de avtal de gjort med migrationsverket, och baserat på detta vägra ta emot ”anhöriginvandrare”. Överenskommelsen mellan regeringen och miljöpartiet har ingenting med saken att göra. Kommunerna bestämmer så enkelt är det.

Vållande till hela problematiken är regeringen och inga andra, och man må tycka att om anhöriga kommer hit ska de återförenas, men det är egentligen inte ett problem eller en kostnad som kommunerna ska bära. Det är regeringens ansvar och ingen annans. Alltså; säger en kommun att man inte kan ta emot fler flyktingar eller en enda ”anhöriginvandrare”, är det regeringes problem, inte kommunens. Kommunerna har inte på något sätt genom en överenskommelse med migrationsverket åtagit sig att ta emot en ”flyktings” alla anhöriga. Det är dessutom väldigt oklart hur kommunerna kommer att ersättas, men det är lite sekundärt, och skattepengar är skattepengar var än de kommer ifrån – statsskatt eller kommunalskatt. Personerna måste ha mat och tak över huvudet, och desperationen kommer att stiga senare under detta år och framgent.

Ty när en ”anhöriginvandrare” förväntas förvärvsarbeta i detta land är skrivet i stjärnorna. Vi vet dock att ”flyktingarna” från t.ex. Somalia kommer arbete efter kanske 10år i medeltal. Det är knappast en tröst för de som byggt upp detta land och idag sitter på långvården.

Inga kommentarer: