lördag 13 april 2013

Vart tog feminsterna vägen?


En mycket viktig faktor när det gäller strafflagstiftning är skadan av det inträffade. Har ett brott orsakat stor skada ska givetvis straffet bli hårdare. Motsatsen är givetvis om ingen eller inget skadats, då ska straffsatsen bli låg. Man måste även givetvis ta hänsyn till om ett brott skett oavsiktligt eller ej.
Varje år döms alltså tusentals fortkörare till dryga böter trots att inget hänt, och man struntar blankt i om brottet var uppsiktligt eller ej. Man tar inte hänsyn till några förmildrande omständigheter och det är ett rent faktum att ingen eller inget i praktiken skadats.

Motsatsen är t.ex. ett planerat mord, eller som man kan läsa om på Avpixlat på denna länk,  där flera personer begått en gruppvåldtäkt. Jag har tidigare läst om det men i tidningarna nämns ingenting. Man ska bekymra sig om det lokala innebandylagets nye tränare som läsare.


Vad dömer då vårt juridiska system för straff? Sluten ungdomsvård i 5 månader! Svea hovrätt skärper sedan straffet med en hel månad. Den stackars våldtagna tjejen begick ett tag efter dådet självmord.
Man tar alltså ingen som helst hänsyn till uppsåt och skada, detta emedan man uppenbarligen anser att gärningsmännens ålder skulle vara förmildrande. Det var knappast på något sätt förmildrande för Jennifer att gärningsmännen var unga, och alltså är det ingen förmildrande omständighet. Det verkar som domstolarna har fått order om att acceptera och negligera typiska brott begågna av invandrare samt döma helt larviga straffsatser.


I mitt land har det aldrig funnits ”gruppvåldtäkter”. Pressen mörkar dem, vanliga våldtäkter, och det har sedan den allvarliga konsekvensen att kvinnor utsätter sig för, och det faktum att Sverige har näst flest antal våldtäkter i världen (efter Leshoto), inte föranlett något och de straff man dömer ut är uppenbarligen snarast en signal om att det är ”inte bra” och inte heller speciellt straffbart att våldta kvinnor.

Fortsätter man på detta sätt kommer ett antal kvinnor som ej blivit informerade om farorna, att bli våldtagna. Medskyldiga är till dessa våldtäkter både svenska media som mörkar problematiken, svenska politiker, samt svenska domstolar som inte utdömer relevanta straff och ser till att dessa personer lär sig sin läxa. I fallet ovan jag nämnde, kan man konstatera att den dömde gärningsmannen som var en av de som begick gruppvåldtäkten 2008 sedan länge är fri. Månne begår han fler våldtäkter, och får då mängdrabatt som det svenska rättssystemet påbjuder.

Så var är FI, och alla militanta vänsteraktivister som hävdar att de är feminister? Nähä, de är som bortblåsta och vill diskutera kvotering av bolagsstyrelser och föräldraledigheter på sin höjd. När de inte eldar upp pengar för att påvisa löneskillnader.

Inga kommentarer: