onsdag 10 april 2013

En regerings självmord


Alla vet och ser hur misslyckad invandringspolitiken är. Man ser att Billström, Ullenhag och andra bara svamlar och har visioner emedan verkligheten är en annan. Samtidigt är kostnaderna för förd politik enorma och värre lär det bli med ”anhöriginvandring” och att ”papperslösa” (illegala immigranter), ska få rätt till hela svenska sjukvården (för vad den nu är värd…). Kriminaliteten ökar, gängvåldtäkter, bilbränder, och andra berikande saker är idag legio.

Och som lök på laxen kan man i denna artikel läsa att man avser i princip att öppna gränserna för alla som säger sig vara under 25 år och som kan dra en hyfsad historia för Migrationsverket. Först uppehållstillstånd, sedan halva släkten hit, och därefter svenska medborgarskap i de gratis flingpaketen.

För det första är det inte ”barn” som kommer till Sverige. Undersökningar bl.a. från Norge visar att den absoluta majoriteten ljuger om sin ålder, och hävdar att de är under 18 år vilket inte är fallet.

För det andra har de smugglats till Sverige. Det är inga flyktingar. Någon har betalat runt 100.000kr för att personen ska ”dyka upp” just i Sverige eftersom vi har den mest naiva invandringspolitik, och det mest generösa socialförsäkringsnätet som finns.

För det tredje understöder Sverige denna människosmugglingsverksamhet genom att inte inse verkligheten.

För det fjärde är de inte ”ensamkommande”, de smugglas i grupper.

För det femte är de inte "barn", och definitionsgränsen 18 år är rent larvig. Det är bara en benämning man valt från svenska politiker för att väcka sympati.

För det sjätte är landet redan knökfullt med denna typ av immigranter och kostnaderna är enorma. Det är dags att spika upp skyltar vid gränserna som säger ”fullbelagt för lycksökare”.
Vi är en del av EU, och vi har idag enorma både problem och kostnader orsakade av den oansvarslösa politik i dessa frågor som förts och förs. Man snackar om att andra länder inom EU ska ta sitt ansvar - det är precis tvärom, vi skulle för länge sedan slutat var så blåögda och naiva.

För det sjunde; tror någon att ett ”barn” kan ”fly” från en annan kontinent, över dussintalet gränser, hundratals mil för att plötsligt upptäckas som flykting i det lilla landet i norr, Sverige?

Men nu har regeringen skrivit sin egen dödsdom av flera skäl:
För det första finns det ingen moderat som ens skulle drömma om att samarbeta med miljöpartiet. Man kan kalla sig ”nya moderaterna” om man vill men man har tappat hela sin ideologi. Vilken moderat kunde ana att man skulle krypa i säng med MP vid valet 2010?

Det skulle inte förvåna mig om moderaterna får under 20% i nästa val. Det har de samlat ihop till. Nja, inte ens det. Jag vet inte om vi inom SD ska tacka eller beklaga. Jag beklagar å mitt lands vägnar, men tackar samtidigt för rösterna 2014. Ingen människa med sunt förnuft kan vaken lita på politikerna eller se kontinuitet eller logik i den politik som förs. Man kanske ska tillägga att svenska ungdomar flyr till andra länder för att få jobb, arbetslösheten är drygt 8% och ungdomsarbetslösheten nästan 25%.

Inga kommentarer: