torsdag 25 april 2013

I manegen med hr. Reinfeldt


Nu börjar den stora cirkusen. Nu ska man skylla på varandra om varför Sverige inte har något försvar. Politikerna kommer skylla på tidigare regeringar, att de inte blivit informerade och militären kommer att säga att de visst informerat om konsekvenserna för de nedskärningar man drabbats av och dumma samt felaktiga politikerbeslut. En cirkus där alla pekar på varandra, men problemet kvarstår, och det tar tiotals år att rusta upp ett försvar värt namnet.

Men den tiden har man inte, ej heller de pengar som behövs, så vi kommer hamna i ett veritabelt hönshus med kackel. Blir hotet större och t.ex. varningssignalerna fler blir kacklet högre. Men oavsett vilja och pengar bygger man inte upp ett modernt försvar i brådrasket. För hundratals år sedan kunde man utrusta en bonde med ett gevär, och fick då en soldat. Så enkelt är det inte längre och man måste bygga upp, köpa, utbilda o.s.v. samt välja nya vapensystem. Så för att få något som kan kallas försvar pratar vi om kanske 20 år. Men den politiska viljan finns inte, och man frågar sig vad man ämnar göra om övningsflygningarna eller spaningsflygningarna blir fler? Kackla högre och skylla allt på militärerna är mitt tips. Kanske försöka få ett fördrag till stånd med NATO. Men vad har NATO för incitament förutom den rent geografiska aspekten på Sverige?

Men var så säker, de ryska flygningarna kommer bli fler. Kacklet bland svenska rikspolitiker kommer att tillta. Men pengar till försvaret kommer inte finnas. En svensk soldat tjänar mindre än snittlönen för en städare. Det ger ju en indikation om hur man värdesätter det svenska försvaret.

Så jag tror det blir en jäkla cirkus med hr. Reinfeldt som stillatigande cirkusdirektör.

Inga kommentarer: