söndag 2 december 2012

Ännu en söndag i PK-Sverige


Det är liksom märkligt att det är trassel de gamla miljonprojektsområdena, verkar man tycka i denna artikel i SvD. Lite ”hoppsan-effekt”, och förvåning hur det kunde bli såhär. Ingen utpekning av ansvariga eller anmärkningar på förd politik, utan bara lite kliande i huvudet och rapporter om hur illa det är. Snart har kravaller, bilbränder annat inget nyhetsvärde heller eftersom de är så vanliga. Dessutom är det ju inte bra att skriva om dessa problem eftersom var och en inser att det är invandrings- och den obefintliga integrationspolitiken som orsakat detta.

Man kan ju nu tycka att politikerna borde ha lärt av misstagen, men så är inte alls fallet, utan man går på i ullstrumporna precis som tidigare. Vad värre är, man försöker dölja problemen och kostnaderna och svamlar på om lyckan med multikultur, vikten av att skapa jobb och smärre problem med ”utanförskap”.

Man kan givetvis tycka att det var fel att bygga dessa områden i första läget, men då är man bara efterklok. När det begav sig var Sverige i stort behov av arbetskraft, och man fyllde dessa områden med arbetskraftsinvandrare i synnerhet från Sydeuropa. Sedan var det ju slit-och-släng-perioden samt influenser från DDR som gjorde att man byggde dessa fula betongkolosser. Men att klaga på detta idag är som sagt bara efterklokt. Men idag är situationen annorlunda och man borde ha lärt sig hur fel det var att skapa områden som dessa samt tillåta total segregation. Det sistnämnda är problemet idag, man tillåter och även uppmuntrar till segregation från det svenska samhället. De som kommer hit ska behålla sin egen kultur, religion och språk. Man vill ju att de ska lära sig svenska och betalar ut gratifikationer med SFI, men de som kommer till detta land har egentligen ingen anledning att lära sig svenska. Vidare har man paradoxalt nog en idiotisk sak som heter ”hemspråksundervisning”, vilket direkt motverkar integration i Sverige.

Vidare frågar jag mig hur mycket ”föredöme” man är? Som du kan läsa ovan från Tensta/Rinkeby, är man snarare ett varnande exempel för andra länder. Våra fängelser är överfulla med ”berikare”, och kostnaderna för invandringen enorma. Jag har inget emot att välkomna människor på flykt, det handlar det inte om. I detta land är minst 90% av de som kommer hit rena ekonomiska lycksökare som vill få en bättre levnadsstandard, de är inga flyktingar. De har smugglats hit och betalat stora summor (runt 100KSEK), för att bli smugglade just hit. På så vis bidrar alltså Sverige till att understödja denna människosmugglings-verksamhet. De riktiga flyktingar som kommer till Sverige är de s.k. kvotflyktingarna. Sverige tar emot ca 30% av hela EU:s kvot av dessa, och om nu Sverige motsvarar ca 2% av EU:s befolkning, samt beaktandes de problem vi idag har kan man verkligen ställa sig frågan om vi inte borde kapa ner den till i det närmaste noll. Vi är ju även en del av EU, så nu kan ju andra länder ”ställa upp och ta sitt ansvar”. Sedan skulle jag gärna vilja veta hur invandringen ”berikar Sverige”. Låt oss anta att invandringen kostar i runda slängar 100 miljarder per år, skulle jag gärna vilja veta både vad denna berikning består av, samt det monetära värdet som alltså ska vägas upp mot de 100 miljarderna? Snälla Danielsson…i detta landet tillåts ingen debatt om dessa frågor. Inga politiker kan försvara den förda politiken. De, vilka vanligtvis är Reinfeldt, Billström, Ullenhag och Kent Persson, svamlar bara lite när frågorna dyker upp. Några konkreta svar, även på direkta frågor ger man inte.denna länk i SvD skriver en Centerpartistisk riksdagsledamot, Danielsson, en massa svammel, givetvis till stöd för den sanslösa invandringspolitik som bedrivs av regeringen (och hela sjuklövern). Bl.a. kan man läsa detta ”Sverige har en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik som har stort stöd bland befolkningen. Sverige ska självfallet fortsätta att vara ett föredöme i att välkomna människor på flykt. Invandring berikar Sverige och betyder mycket på en rad samhällsområden.”. Det är ett typexempel på hur politikerna resonerar, och rena lögner de ägnar sig åt. Hur vet han att denna politik har ”stort stöd bland befolkningen”? Har det varit någon folkomröstning om saken? Till saken hör även att man mobiliserat hela propagandaapparaten för att både dölja problem, kostnader och andra negativa saker som är en direkt följd av den förda politiken. Vidare ägnar man sig åt ren censur, precis som i DDR när det gäller media. Tror du mig inte kan du ju titta efter länken till detta blogginlägg bredvid artikeln i fråga. Hittar du den inte (ja, den är pingad i Twingly), vet du.

Ett annat stycke i Danielssons artikel lyder: ”Det behövs därför en öppnare debatt i integrationsfrågor där frågor kan och får ställas, besvaras och rätas ut. Upplever inte människor att deras frågeställningar tas på allvar av de etablerade partierna är det inte bra.”.

Men Danielsson, du kan ju få chansen. Kommentera gärna detta blogginlägg. Jag vill gärna veta hur ”berikningen” drar in runt 100 miljarder per år till statskassan. Som jämförelse kan jag berätta att årsbudgeten för försvaret ligger på knappt 40 miljarder. Kan du även tala om för mig varför svenska fängelser är fulla med berikare, samt hur stor överrepresentationen i sexualbrott är för invandrare, är jag tacksam. BRÅ har nämligen ingen statistik på detta. Sist man undersökte 2006 var den runt 350%, så jag skulle vilja veta hur det ser ut idag, och hur många kvinnor som blir ”överraskningsberikade”.

Tack på förhand för dina svar!

/ Ulmerkotten

Inga kommentarer: