fredag 7 december 2012

Ett citat ur koranen


”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.

Koranen, Sura 47:4

Idag i SvD, kan vi på denna länk läsa att de militanta muslimerna håller på att ta över Egypten. Det två artikelförfattarna menar att Utvecklingen i Egypten visar att politisk islam inte går att kombinera med verklig demokrati.”

Man kan ju leka med ord och växla mellan ”muslimer” och ”islamister” bäst man vill. Man kan hitta på ord som ”sekulariserade”, men problemet kvarstår, och det är bara för svenska politiker inom sjuklövern att fatta: Islam är inte förenligt med ett modernt västerländskt samhälle. Att koranen uppmanar till brott, och därigenom är direkt olaglig, har man valt att se mellan fingrarna med, under religionsfrihetens fana.


Ok. Folk må ha vilken religion som passar. Problemet med detta och när man formulerade det, var sannolikt alla religioner relativt fredliga. Buddister, hinduer, kristna, judar m.fl. har aldrig stått som motsats till det moderna samhället. Åsikten, vilken ger alla rätt till sin religion är givetvis riktig. Men detta är under förutsättning att religionen inte står i motsats till respektive lands lagstiftning. Nu är problemet att islam inte respekterar vare sig demokrati eller moderna västerländska värderingar. Man kan nu som svensk fråga sig om det är möjligt att ha någon form av samexistens mellan muslimer och ett modernt västerländskt samhälle. Svaret är givetvis ”ja”, under förutsättning att personerna i fråga är muslimer ”light”, och fattar att de regler, lagar och värderingar vi har i detta land står över religiös tro, och i synnerhet vad imamer säger och det som står i koranen. Vill de be hemma finns inget som hindrar.

Men nu kan man konstatera att det nysvenska ordet ”sekulariserad” liksom har försvunnit. Samtidigt har man skrivit in i grundlagen att Sverige är ett multikulturellt land. Allt för att legalisera bl.a. utövandet av islam i landet. Vi ska tolerera att kvinnor ska, av sina män tvingas gå runt som vandrande sopsäckar. Att butikerna fylls av ”halal”. Försök idag att hitta en kycklingfilé som det inte står just ”halal” på. Halalslakt är uppenbarligen rent djurplågeri. Vi ska tolerera ylande från minareter, separata badtider, skolundervisning och annat. Sharialagar kanske, och stening av homosexuella, eller...?

Samtidigt vet vi att islamism ofta är ren terrorverksamhet. Vi har morden på den Israeliska OS-truppen på 70-talet som en start, och därefter ett otal självmordsbombare, och andra terrorangrepp inkluderande WTC, men trots alla dessa konkreta bevis på att islam inte alls är en fredlig religion, ska vi svenska lulla runt i en flummig variant av multikulti-religionparadis.

Hur dum och naiv får man bli? Islam är ett direkt hot mot det västerländska moderna samhället, det är bara att fatta. Exemplen är hur många som helst. Snälla politiker, lär av historien och lyssna till Mohammad Badie (medlem av islamska brödraskapet), i Egypten gick också ut, strax efter eldupphöravtalet mellan Israel och Hamas, med att; ”Det är muslimers plikt att arbeta för att återta Palestina med all till buds stående medel, först och främst genom våld.” 

Så snart väntar några miljoner kristna kopter i Egypten på att få fly till…ja, gissa till vilket land? Sverige ställer ju allt upp, eller hur?

Eller är kanske muslimer bättre och mer värda än kristna kopter? Det återstår att se, och regeringen lär snart hamna i en rejäl rävsax.Inga kommentarer: