lördag 22 december 2012

Svenskar igen


Man kan läsa i SvD att ”svenskar” terroråtalats i USA för samröre med terrororganisationer. Detta är inte första gången, och det är alltid ”svenskar”, bara för att någon idiot givit dem svenskt medborgarskap. Kanske har de vistats i Sverige en viss tid så det räckte för att man skulle ge dem svenskt medborgarskap, men det gör dem inte till svenskar. Det är dags för två saker: För det första ska man känna till hur Sverige fungerar, man ska kunna svenska och bo i Sverige. Det ska man ställa krav på.

Man ska för det andra införa temporära medborgarskap som kan återkallas om personen i fråga inte avser att bli svensk. I det aktuella fallet snackar vi om muslimer som sannolikt bara använt sig av Sverige som bekvämlighetsflagg för terroristsyften. I fall som detta är det bara att återkalla det temporära medborgarskapet, och sedan kan personerna söka medborgarskap i vilket land de vill.

Man är inte svensk, man blir inte svensk, för att man (läs svenska naiva politiker), idag har idiotiska och naiva regler för att utfärda ett svenskt pass till terrorister, baserat på naivt multikultiflum.

"De två svenskarna" står det i artikeln. Tror du de heter Nisse och Kalle? En svensk må heta Muhammed, eller vad som helst men han/hon blir svensk när han/hon anpassat sig till vad som gäller här, i mitt land.

Inga kommentarer: