söndag 27 oktober 2013

Dumheter från 600-talet = muslimsk lag


”När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!… De, som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Han skall vägleda dem och sköta om deras sak på bästa sätt. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det…Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet. Och detta därför att de försmå vad Gud nersänt, och så låter han deras gärningar förspillas”.

Koranen, Sura 47:4

Religionsfrihet bygger på att religioner är fredliga, att de predikar levnadsregler där man tar hänsyn till varandra. Så långt är allt ok, och helt förenligt med demokrati som jag ser det. Alltså har det inte varit några konstigheter att ha religionsfrihet, alltså när man beslutade om religionsfrihet, vilket säkert var länge sedan.
Men nu är problemställningen en annan, som du kan läsa i citatet ovan, predikar inte alla religioner vare sig demokrati eller fredlig samvaro med andra religioner. Det finns hur många bevis som helst på rättroende muslimer som inte accepterar demokrati, och givetvis är alla bombdåd och terroristhandlingar exempel på personer som just hörsammat texten ovan. Man läser alltså en text från 600-talet som lag, och i den mån den inte är förenlig med det demokratiska samhället gäller den gamla skriften. Kollisionerna både med andra religioner och med det demokratiska samhället blir givetvis en naturlig följd. Kvinnosyn, jämställdhet, halalslakt och synen på HBT är bara några exempel, det finns hur många som helst. Men nu uppstår det konstiga, vi som lever i ett demokratiskt land ska acceptera dessa dumheter, och detta ska ske under någon form av skyddsparaply som heter religionsfrihet. Även i fall där koranen står i direkt konflikt med svensk lag, dyker man. Texten jag började med duger bra som exempel. Om jag skulle skriva att alla som inte tror på det flygande spaghettimonstret (FSM) ska dödas, och den som dör i processen kommer till pastafariernas himmel, med massor av pasta och pilsner, vore det olagligt. Men muslimerna och islam är tydligen immuna mot svensk lag, oavsett vilka direkt olagliga dumheter de kommer med.
Men det är värre än så, vi ska till och med acceptera islam även om vi blir lidande av det. Ylande från moskéer (vilket är en ren sanitär olägenhet), och segregerad gymnastik och simtider, ska vi acceptera. Man gömmer alltså rent vansinniga och omotiverbara dumheter under religionens fana, hamnar under paraplyet och behöver inte försvara sig, ange anledningar, eller logik. Det ska du och jag acceptera enligt sjuklöverns politik.
Visst, vill någon vara muslim får han eller hon vara det. Be hemma, läs koranen där – men kom inte med några som helst krav eller levnadsregler som går utanför hemmets dörr. När man strukit de delar av koranen som inte är förenliga med svensk lag (som den jag började med), kanske en moské får byggas, där den inte stör någon.
Dagens Sentio talar sitt tydliga språk – 14 procent drygt för SD. Med lagen om anhöriginvandring, samt lag om att migrationsverket ska kunna tvinga ut ”ensamkommande flyktingbarn” till kommunerna, skulle det förvåna mig mycket om SD får mindre än 15% av rösterna i nästa riksdagsval. Gemene man är inte så gemen, korkad och manipulerbar som sjuklövern uppenbarligen tror. "Nisse i Hökarängen" sitter dessutom på långvården på vatten och bröd, emedan de stackars "ensamkommande flyktingbarnen" kostar minst 1.2 MSEK/år och barn


Så väntar nu på några miljoner kopter från Egypten. En stor del av dessa kommer sannolikt bli desperata flyktingar. Den arabiska våren slår till igen och denna artikel kommer upp med den ”geniala” idén att vi ska predika religionsfrihet i vår utrikespolitik. Av två anledningar är detta rent naivt; för det första måste man inse att vi är ett litet land uppe i norr som inte kan påverka ett skit av det som händer. Det kan vi inte, det är bara att inse och vi har mer blivit ett skrämmande exempel på misslyckande än ett föregångsland inom EU. Vi har inte kunnat påverka ett dyft och kan inte idag.

För det andra går det inte att påverka den muslimska världen och deras åsikter. Som jag tidigare påtalat är deras åsikter och fundament baserade på en bok från 600-talet, det går inte att ändra. Idag bötfälldes ett antal kvinnor som körde bil i Saudi…tycker imamerna att kvinnor inte ska köra bil kan vi tycka det är vansinne (vilket jag gör), men vi kan inte göra ett skit åt saken.
"Böter" förresten....är det inte stening som straff på sådana allvarliga brott i Saudi?

3 kommentarer:

Edward Ulfertz sa...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
"Även naturreligioner har präglats av våldsutövning som grundats i föreställningar om egen överlägsenhet. Ett exempel är stammar som har praktiserat kannibalism med motivet att en krigare som äter sin fiende övertar dennes ande och bevisar sin egen styrka."

Anfalla grannbyn och äta upp dem!
Vissa religioner MÅSTE förbjudas i civiliserade länder.

Ulmerkotten sa...

Haha! Jäpp, t.ex. snacket om sharia bevisar att man inte passar i ett demokratiskt samhälle.

Men gällande kannibalismen på Borneo - man fick Creutzfeld-Jacob Desease (CJD) åxå.

Ulmerkotten sa...

OT och add: Creutzfeld upptäckte att en sällsynt hjärnsjukdom var mycket vanligare på Borneo än i övriga världen på 50-talet. Anledningen var kannibalism och att man åt hjärnor.
Jag var inblandad i den slängen av olika anledningar på 80-talet.
Men det var ju religioner, eller hur? Enligt dessa konstiga och udda religioner var det helt ok med kannibalism. Lever vi i ett västerländskt land 2013 eller i arabvärlden på 600-talet?