lördag 5 oktober 2013

Köp prickskyttegevär


Nu vet vi att den ryska björnen käkar kraftfoder (länk). Man övar i vårt närområde, man gör skenattacker mot landet och kör signalspaningsfartyg mellan Gotland och fastlandet. Även om FRA vet att landet ska anfallas, var och när, skulle det inte spela någon roll. 
Ingen reagerar. Någon vilsen ställer sig frågan om försvarsbudgeten borde ökas, men problemet är att det inte lär hjälpa nämnvärt inom överskådlig framtid. Problemet är att man inte kan dela skapa ett försvar värt namnet som en armé på några år. Dagens krigföring är högteknologisk, och ska man försöka försvara gränserna eller hålla stånd mot en både numerärt och teknologiskt överlägsen fiende är man rökt idag.

Det hjälper inte att köpa in utrustning även om pengarna finns. Ok, det står en fullt utrustad Apache på närmaste fotbollsplan, kan du flyga den?  Du står en Abrams stridsvagn utanför huset. Kan du köra den?

Mitt meddelande är att även om man allokerar en massa pengar till försvaret, hjälper det inte på kort sikt, alltså 10 år eller så. Utrustning ska köpas, personal ska utbildas, det ska tränas, servicefunktioner måste på plats, och sist ska det övas och fungera. Baserat på dagens situation kan vi räkna med kanske drygt 20 år innan man skulle kunna ha ett försvar av samma snitt som under 70-talets början i styrka om man började idag, men det gör man inte. Siffran ”20 år”, är inte min utan en f.d. lärare på krigshögskolan vid namn Stellan Bojerud. Han hade, vill jag minnas pratat med sina kollegor om saken.

”I bästa fall en vecka” var ÖB:s uppskattning om hur länge svenska försvaret skulle hålla.
Jaha, men vad gör vi nu? Det finns ca 300.000 jägare i landet. Mitt förslag är att man utrustar alla jägare i landet med bra prickskyttegevär och det omedelbart. De har vapenskåp och vana med vapen och kan röra sig i skog och mark. Ett bra prickskyttegevär kostar kanske 10.000 kr. Den totala kostnaden blir då 3 miljarder. Detta kan jämföras med invandringens kostnader som ligger på kanske 100+ miljarder. Eller den årliga försvarsbudgeten på knappt 40 miljarder.
Men varför då? Prickskyttegevär med kikarsikten till alla jägare? Eftersom det nu inte finns en susning till chans att bygga upp ett försvar värt namnet, kan man i stället förbereda ett gerillakrig i stället. Som det fungerar verkar alla reguljära stridskrafter ha problem med gerillakrig och i synnerhet prickskyttar, och inga bra motmedel finns, som vi ser t.ex. i Afghanistan. Det skulle bli ett ”latent” försvar som avskräcker men kostar mycket lite, och dessutom vara en engångskostnad.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du träffar mitt i prick.
Schweiz är enda landet i Europa som aldrig invaderats;

Schweiz är det vapentätaste landet i Europa. Många män och någon kvinna har i sina vapenskåp potenta bössor och ak.

Och gräver vi lite i historien om prickskyttar (det finns andra sätt också att värna sitt territorium) ser vi att engelska rödrockarna fick svårt med boerna i sydafrika. De var skickliga jägare och skyttar, inte militärer.

Och mord o våld med lagliga vapen är lika sällsynt i Schweiz som i övriga civiliserade länder.

Schweiz har också en hyfsat fungerande direktdemokrati. Finns något samband mellan
frihet, tillgång till vapen, demokrati och kan vår nation dra nytta av dessa erfarenheter, eller är våra händer bakbundna av dom som bestämmer ?


Dvärgbandmaskens vänner

Ulmerkotten sa...

Tack för din kommentar!
Jag hade just Schweiz i bakhuvudet när jag skrev. Jag hade ett antal kollegor från just detta land och lärde mig massor om vapen och demokrati.
I Schweiz, har i stort sett alla män ett armévapen hemma. De är arméutbildade och detta är inget problem. Men det avskräcker varenda tomte som skulle drömma om att ockupera Schweiz. Latent försvar. Det är just därför jag föreslår att jägarna borde få bra prickskyttegevär. Något annat står inte till buds för en rimlig summa pengar av statsbudgeten idag.

Anonym sa...

Detta med de svenska jägarnas vapenvana och kunskap om hur man rör sig i skog och mark är man naturligtvis medveten om. Härav de extremt noggranna kontrollen av vapenförvaring och andra bestämmelser, allt syftande till att snabbt kunna dra in alla möjligheter till försvar i ett skarpt läge. Ca 300 000 jägare skulle ju kunna sätta många käppar i hjulet om t ex EU inte tycker att svenskarna uppför sig som önskat./Svensk lösen