lördag 26 oktober 2013

Svenska som andraspråk


Det finns tydligen ett ”Nationellt centrum för svenska som andraspråk”. En lärare i detta vid namn Kindenberg skriver en ganska förvirrad artikel i SvD på denna länk. Viktigheten av denna belyses i att man ska lära sig de fina skillnaderna i svenska, t.ex. mellan slagträ och träslag. En andra person har skrivit under artikeln, Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Alltså, vad är detta för pseudovetenskap? En professor i ”tvåspråkighet och svenska som andraspråk”? Detta är rent trams. Kommer man till Sverige ska svenska bli förstaspråk. Här i Sverige pratar vi svenska, inte arabiska, finska eller något annat. Vill man göra sig förstådd i detta land gäller svenska. Vi behöver inget trams som ”nyheter på lätt svenska”, nyheter på finska, hela förmiddagar i P1 med nyheter på allsköns språk eller hemspråksundervisning.
Man har valt att komma till Sverige och här pratar vi svenska, det är vad som gäller. Det ska inte spenderas en enda skattekrona på forskning runt detta, undervisning i ”svenska som andraspråk” eller hemspråksundervisning.
Jag vill därvidlag trotsa grundlagen, i vilken man runt senaste valet tvingade in att detta är ett mångkulturellt land. Jag köper inte den defatistiska propagandan som säger att "Sverige är ett mångkulturellt land". Det är det inte, det ska inte bli det.
Sverige är det Sverige jag levt i, och mina förfäder sedan många generationer, sannolikt minst 600 år. I mitt land pratar vi svenska, och de som tycker det är ett andraspråk kan ju flytta till valfritt land där de kan prata sitt förstaspråk om svenska inte passar.
Men jag som svensk vill inte spendera ett öre på att betala för de som kommer hit inte accepterar att detta land heter Sverige och är världens äldsta land, mitt land. Svenska i detta land är alltid förstaspråk, så enkelt är det. 
Svenska i Sverige kan aldrig bli andraspråk för någon, om denna person vill vara svensk.

1 kommentar:

Anonym sa...

De argumenterar så vitt jag förstår, för att svenska som andraspråk är ett mer avancerat ämne än det vanliga svenskaämnet.

Det är möjligt att de har rätt på papperet -- dvs, det är möjligt att det är så ämnesbeskrivningen är författad. I verkligheten så har de naturligtvis fel.

Problemet är att vi har för många invandrare i förhållande till svenskar. Annars skulle de lära sig svenska flytande genom sitt dagliga liv, omgivna av folk som talar ren svenska. Nu får vi i stället till och med svenska barn som talar rinkebysvenska.