torsdag 3 oktober 2013

Sluta med silkesvantarna


I ”berikarområden”, Ni vet alla områden med stor potential och möjligheter, i vilka det pumpas in massor med pengar till skolor och diverse ”lyft”, är det uppenbarligen så att saker verkar mer eldfägna än på andra platser. Bilar liksom bara självantänder, och på denna länk har en tennishall självantänt. Våldtäkter, kravaller, rån och skottlossningar har givetvis ingenting med invandrings- eller den obefintliga integrationspolitiken att göra.
Vi ska få visioner om berikningens möjligheter, potentialen av människor med andra språk, värderingar, religioner och kunskaper. Jag är ledsen Ullenhag, men betalar du tennishallen, kravallerna, skottskadorna eller uppeldade bilar? Hjälper du de våldtagna kvinnorna? Nähä. Men du sitter ju på en stor kista skattepengar – våra pengar. Ur denna kista öses pengar för att dölja problem och problematik. Men när skador betalas av försäkringar eller privatpersoner är det ju inga kostnader för samhället, eller hur Ullenhag? Men i stället för att ta tag i problemet skylls det på antingen otillräckliga resurser, eller att personerna haft en svår uppväxt på något sätt. Ursäkta, men minskar det själva skadan? Blir bilar mindre uppeldade? Blir kvinnor mindre våldtagna? Blir skottskador mindre? Det är dags att börjar se skador som orsakas från de drabbades sida, inte från brottslingarnas. Som jag påtalat tidigare ska man även addera straffen – fem uppeldade bilar kostar kanske 1 miljon, inte 200.000 kr för de drabbade, eller försäkringsbolagen. Det är bara att lägga ihop straffsatserna, om straffet för en bilbrand är en månads fängelse blir det alltså 5 månader, och ingen generell straffrabatt ska ges. Man släpper ju idag som regel ut alla brottslingar efter 2/3-delar av avtjänad strafftid. Det råder brist på fängelseplatser...undra varför?
Socialister har generellt ett problem med att kunna skilja på stat och samhälle. De tycker att staten(eller landsting och kommuner) är samma sak som samhälle. Det är som forna DDR, som betraktade allt som kritiserade staten var fiender till samhället, och straffades givetvis.
Men det intressanta, och distinktionen är att alla kostnader som drabbar samhället är just kostnader för samhället eller medborgaren. Att stat, lansting eller kommun inte drabbas är sekundärt. Pengarna kommer ifrån någonstans.
Vi tar två exempel på vad jag menar:
Några yngre ”berikare” eldar upp en helförsäkrad bil. Visst, ägaren kan köpa en ny minus självrisken, men kostnaderna drabbar försäkringsbolaget som höjer allas bilförsäkringspremier. En kostnad för medborgarna och samhället. Men det kostar inte stat, kommun eller landsting ett öre. Kanske någon tusenlapp i en nerlagd polisutredning på sin höjd. Hur många ”bileldare” av alla de eldfägnade bilar som de facto inträffat, har man tagit och lagfört?
Gängkriminell skjuter ihjäl annan gängkriminell från rivaliserande gäng; inga kostnader alls för ”samhället”, rentav tvärtom eventuellt. Man kan ju kalla det ”självsanering” om man vill ha ett helt laglöst samhälle. Du vet, om en samhällsbelastande person dödar en annan är det ju i det närmaste en god gärning som minskar kriminaliteten. Detta resonemang leder till ett helt laglöst system, och bara till ökande legalisering av organiserad kriminalitet. Hur många gängrelaterade mord har man lagfört?
Man måste fatta att samhälle inte är stat, landsting eller kommun. Alla kostnader är kostnader för oss alla. Vare sig de sitter på skattsedeln, försäkringspremien, eller du får betala beloppen själv. Det är kostnader för samhället, ditt och mitt samhälle.

Lite länkar:
...och listan kan förlängas.

Inga kommentarer: