fredag 25 oktober 2013

Polis, polis, potatisdemokrati


Att vara polis måste nog vara det mest otacksamma som finns. Klämda mellan verkligheten, de instruktioner de har och omorganisationer och nedskärningar. Med verkligheten menar jag dels Svensson som blir tagen av en utkommenderad trafikpolis, och bötfälld för något larvigt brott. Vidare problemet att veta vem som gjort ett brott men inte kunna agera samt att även om man griper en notorisk brottsling, är denna på gatan redan nästa dag.
Man kastar sten på polisen och gillrar fällor för dem. De försöker tappert göra sitt jobb, sannolikt underbetalt och med obekväma arbetstider. Vi har kravaller och bilar eldas upp i massor.


Mot den bakgrunden tycker man ju att politikerna borde ställa upp för poliserna, men det är precis tvärtom. Om en polis fäller en enda kommentar som är opassande eller det minsta rasistisk hängs han/hon ut, med stora rubriker i media. Om en polis skjuter någon som uppenbarligen utgjorde ett hot blir det utredningar. Politikerna tror uppenbarligen, baserat på något 70-talsflum, att vi ska ha några veloursnutar som ska pratat buset till rätta. Någon trevlighetskurs för poliser i arabiska gällde tydligen i Malmö – rent naivt och verklighetsfrämmande. Allt från stenkastande förortsungar till gängkriminella. Politikerna lever inte i verkligheten utan sitter och flummar på möten med visioner, till skillnad från den enskilde polismannen.

Så varuti ligger det konstiga att poliser använder Internet? Välkomna till 2013 politiker! Internet finns och toppstyrning fungerar inte längre. Med tillräckligt missnöje i de lägre leden kan man inte längre dölja problem.

Det finns en mycket intressant koppling med det forna feodalsamhället. Ni vet det med kungen högst upp, grevar därunder, sedan baroner, o.s.v. ner till den lille drängen som inte var vatten värd. Hela detta samhälle var baserat på att de på respektive ”nivå” inte kommunicerade med varandra. När så skedde rasade hela pyramiden ovanför . Om t.ex. bönderna hade en budkavle och alla samtidigt revolterade mot missförhållanden, kunde man störta ovanliggande jordägare i pyramiden. Ju större bas revolten hade, ju större blev raset i pyramiden.

Men tidigare var just kommunikation problemet. Den ena bonden visste knappt vad den andra tyckte, och att organisera sig mot överhögheten var därför mycket svårt och pyramiden kunde upprätthållas med dekret från ovan.  Att bönderna skulle organisera sig var i stort sett otänkbart utan att någon fick reda på det och rapporterade uppåt i hierarkin.

Men nu finns internet, och man slår med ett slag ut hela den maktstruktur som finns, d.v.s. top-down, med massmedia och i synnerhet Public Service. Tusentals poliser kan utbyta erfarenheter, uttrycka sitt missnöje eller vad det må vara, och hela maktpyramiden kommer falla. Det är bara en tidsfråga.

Jag tror vi framgent kommer få se liknande grupper på FB, kanske med socialarbetare, miggor, militärer, sjuksköterskor eller andra grupper som har ett gemensamt intresse, samma problem och internet kommer bli deras ventil till ren demokrati. Vad kommer t.ex. att hända om alla miggor eller poliser  p.g.a. sitt missnöje med arbetssituationen (rent kollektivt), en viss dag beslutar att säga upp sig? PK-världen kommer rasa, och man måste inse att internet finns, och att vi inte längre lever i ett feodalsamhälle med  top-down beslut. Kanske kommer några försöka strypa internet, för att kunna återgå till den gamla goda tiden då man körde ”Anslagstavlan” (Googla), för ditt eget bäste lille medborgare. Tyvärr, Ni är redan rökta. Att försöka begränsa internet är dött i sin linda. Vi skriver 2013.

Jag tycker det är skitbra att poliserna tar bladet från munnen. Det är PK-politiker som stoppat bladet i deras munnar och internet är just vad poliserna behöver. Givetvis höjs röster om hur man ska tysta detta. Ärligt talat…har de inte rätt att uttrycka sin åsikt? Om svaret är ”nej”, tycker jag du ska ta dig en ordentlig fundering på vad demokrati och yttrandefrihet är. Men det är kanske något som borde begränsas eftersom det är skadligt för den demokratiska högborgen Sverige. Eller var det den demokraturiska högborgen, där människor baserar sin röst på vad de får veta? Tystar man opponenterna, människors rätt att yttra sig och deras informationskanaler, samt kritikerna har man ju rätt. Men du får rösta vart fjärde år…

Grattis lille medborgare! Jag ser fram emot ett demokratiskt land, med lokala folkomröstningar som man har i Schweiz. En vision bara…

Inga kommentarer: