tisdag 3 maj 2011

Det nya språket: Juholtska

Det fanns en period för sådär 10-20 år sedan som inom företagen som var en ren flumperiod. Alla företag skulle ha ”visioner”, ”en policy”, och detta blandades friskt med floskler från de högre cheferna. Efter några år insåg alla hur larvigt det var, och det lanserades t.ex. en ”Bullshit Bingo”, som gick ut på att man skulle få femfloskelord i rad på spelfältet, och därefter ställa sig upp och, i stället för ”Bingo”, ropa ”Bullshit!”.
Siten Avigsidan, lanserade en ”floskelgenerator” http://www.avigsidan.com/avigsidan/floskler.html som kunde användas för att sätta ihop presentationer som bara var rent blaj, men lät helt rätt under denna tid.
Säljmöten inom företagen var grovt besudlade av floskler och flummiga visioner.

Men företagen vaknade upp för sådär tio år sedan ur dessa dumheter, och de konsulter som sannolikt lanserat ”konceptet” fick tydligen hitta nya marknader, och fann sedan dessa i form av politiker. Man fick en ”Nollvision” för trafiken, och flumsnacket från politikerna nådde oanade höjder. Det var ju klokt, eftersom man bara fick visioner och strävade mot mål, hade man ju inte lovat något och kunde som en amöba ändra visioner och snacket efter dagsbehovet. Den beryktade omskrivningsleken, eller rättare sagt nysvenskan såg dagens ljus, och man plockade i ”partistrateger” som gav råd till lämpliga omskrivningar med de sneglade på opinionssiffrorna.
Utlänning var ju sedan länge ”invandrare”, och neger, hade fått heta ”mörkhyad”, för att sedan bli ”färgad”, och har på den senare tiden inte blivit någonting alls.
Ett bra sätt att dölja problem fann man även med denna omskrivningslek, för att föra medborgarna bakom ljuset. De gamla miljonområdena, som man lyckats få i det närmaste till ghetton vilket de inte kunde heta, med kravaller, bilbränder och gängstrider, döptes först om till ”problemområden”, som senare blev ”socialt utsatta områden”, eller ”socialt belastade områden”, eller ”områden där utanförskapet är stort/utanförskapsområden”. Integrationsminister Ullenhag, har nyligen även kommit med det eleganta förslaget att kalla dem för ”nystartzoner”. Pengar man pumpar in till skolor i dylika områden har den underbara benämningen ”socioekonomiska anslag”.
Jäpp, det finns hur många exempel som helst på denna fördummande ordlek, som enbart avser att föra medborgarna bakom ljuset.

Men nu har ju Socaildemokraterna, en ny partiledare, vid namn Juholt. I denna artikel lanserar han en rad nya och mycket imponerande ord och fraser. Det roliga är att han inte har klart för sig än vad de riktigt betyder, men de låter så imponerande att de har potentialen att sätta (s) i regeringssställning. Under sitt första majtal i Falun sade han detta: ” Vi sätter upp gula jävla post-it-lappar, och sen brainstormar vi kring detta. Hela vägen fram till nästa valrörelse kommer vår politik formas och fyllas av detta.”

Visst är det imponerande? Han talar alltså klarspråk, till och med innehållande svordom, emedan han inte är på det klara med var begreppen har eller ska ha för innebörd. Alltså; man hittar på en floskel först, sedan klurar man ut vad den ska betyda. Huvudsaken är alltså att den låter bra och visionsinriktad, innehållet och betydelsen är sekundärt. Månne har hr. Juholt hittat en politisk floskelgenerator på nätet?

Här kommer de exempel tidningen nämner på den nya visionsflummande Juholtskan, vilket är det nya språk medborgarna ska bombarderas med ända till valurnorna för att bli övertygade om socialdemokraternas förträfflighet:
  • Kunskapsbaserad ekonomi”
  • ”Värdeburen tillväxt”
  • ”Social investeringspolitik”
  • ”Innanförskapets samhälle”
Vad säger man? Världsklass!
Så låt oss sätta ihop en mening på Juholtska. Så här borde det låta i nästa valdebatt:
"Vi inom socialdemoktarerna verkar för en värdeburen tillväxt med kunskapsbaserad ekonomi i innanförskapets samhälle som leder till en framtida social investeringspolitik."
Det är bara att slänga ner floskerfraserna i en tombola, rycka upp dem efterhand och kasta in lite bindeord, så är valplattformen ett faktum. Man blir imponerad....

Inga kommentarer: