måndag 13 juni 2011

Är det första april?

Som läsare av dagstidningarna blir man ibland rent chockad över vilka förslag en del politiker kommer med. Det dummaste förslag jag sett på länge står ett ”Stadsmiljöborgarråd” i Stockholm för i dagen DN. Läs och häpna:

”Enligt stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är det många cyklister som redan bryter mot reglerna.
– Som cyklist värnar man om frihetskänslan, och när man sitter på en cykel är det inte lika lätt att åka runt två kvarter som när man åker bil. Det riskerar att bli så att man struntar i regeln, och då är det bättre att under ordnade former se till att det blir lagligt, säger Per Ankersjö.”

Artikelns rubrik är att förslaget går ut på att det skulle bli legalt att cykla mot rött ljus, vilket bara är en det av den totala anarki Ankersjö föreslår.
Ok, hans argument baserar sig på två saker; först någon flummig frihetskänsla, som då skulle vara ett argument för att strunta i trafikreglerna. Den andra är att det kan orsaka lite omvägar att följa trafikbestämmelserna, och detta jämför han mot hur det är att köra bil. Sedan kommer den underbara slutklämmen; att eftersom ”man”, vilket kan tolkas som alltför många cyklister inkluderande honom själv, tydligen vill strunta i trafikreglerna, är detta ett argument för att ta bort dem, och införa någon form av amnesti från trafikreglerna bara för cyklister. Man kan tro att det är första april, men så är det tyvärr inte. Det platsar dock som ett ”första-april skämt”.

Som alla vet som har kört bil i städer med cyklister är det ett problem att just cyklister struntar i trafikreglerna och de utsätter sig för stora faror när de gör detta. Grejen är åxå den att om man som bilist kolliderar med en cyklist, har man ingen chans rent juridiskt, och det blir alltid bilistens fel. Man ska helt enkelt kunna förutsätta att cyklister kan uppföra sig hur som helst i trafiken, och det gör de, fråga vilken taxichaufför som helst i Stockholm. Är man så dum att man tror att man i en stad ska kunna få utlopp för sina frihetskänslor, och använder det som argument, eller att man inte är villig att ta vissa omvägar för att ej bryta mot trafikregler, då ska man inte heller ge sig ut i trafiken. Det handlar om att många olika färdmedel som ska samsas på en begränsad yta, och detta i sin tur kräver att man håller sig till trafikreglerna, skyddad som oskyddad trafikant.

Man bötfäller varje dag massor med bilister för att de kört några km/h för fort för att något skulle ha kunnat hända, men bevisligen inte gjort det. Detta trots att vi pratar om ”skyddade” trafikanter. Så det minsta man kan begära är att de oskyddade trafikanterna, och i synnerhet vuxna cyklister håller sig till trafikreglerna för att olyckor ska undvikas.
Min slutsats är att poliser i stället för att jaga bilister på 90-vägar som kör några km/h för fort, borde i stället allokeras till städer och bötfälla cyklister som t.ex. cyklar mot enkelriktat eller mot rött ljus. Kan de inte trafikreglerna, flummar de runt med en ”frihetskänsla”, eller inte vill ta en omväg för att följa reglerna är det ingen ursäkt. Att det de senaste åren blivit allt fler cyklister gör bara problemet allvarligare.

Hr. Ankersjö riskerar med sin naiva argumentation att få sin ”frihetskänsla” beskuren till en rullstol. De trafikregler som finns ska följas av alla, och det ska inte finnas någon amnesti från dessa, annars har man inget i trafiken att göra.
Polisen är redan nu för slapphänt mot cyklister som bryter de regler som inte råkar passa, till fara för sig själva och andra.


Add: Kanske ska man prova om man blir stoppad på motorvägen för att ha kört 200 att säga polisen att "Jag vill uppleva samma frihetskänsla som på Autobahn, och "man" kommer ju fram fortare".   

2 kommentarer:

Jimi sa...

Att i rimlig fart cykla mot rött vid högersväng innebär en minimal risk för att någon annan trafikant ska skadas. Är farten inte rimlig så kan det ses som vårdslöshet i trafik och det ska självklart fortfarande vara straffbart även för cyklister.

För övrigt håller jag med dig om det dumma i att bötfälla bilister som kör snäppet över hastighetsgränsen om fordonet framfördes på ett i övrigt säkert sätt.

Har du för övrigt någon statistik på antalet cykelrelaterade olyckor i trafiken där någon skadats pga en cyklist? Alltså inte en cyklist som skadats i krock med bil eller liknande.

Ulmerkotten sa...

@ Jimi

Nix, någon sådan statistik finns antagligen inte. Men det funkar ju så att när man kör bil, så bromsar man och väjer man om man inte hinner stanna. Man kan nog förutsätta att det finns massor med fall där idiotcyklister orsakat både materiella skador och personskador men inte blivit skadade själva. Antingen för att väjningen slutade i en krock med något eller annat fordon, eller kanske någon annan blev påkörd.

Det finns ju liksom inte så mycket tid för beslut på en tiondels sekund när man sitter bakom ratten, men man försöker ju undvika personskador så gott det går, så hellre kör man in i en parkerad bil, tar en stolpe eller så än att köra på en cyklist (eller fotgängare).