söndag 26 juni 2011

Lemlästning av spädbarn

Det verkar råda någon form av förvirring bland läkare och landsting runt det här med religiös omskärelse, av i synnerhet pojkar. Jag fattar inte denna debatt alls och hur man ens kan debattera eller diskutera saken, och definitivt inte vissa politikers inställning.

Vi pratar alltså om ett ingrepp som är vanställande för livet, och utförs på små spädbarn. Anledningen är alltså rent religiös och inte på något sätt medicinskt betingad eller påkallad. Föräldrarna vill alltså baserat på en 1400 år gammal skrift och baserat på sin religiösa tro lemlästa sitt barn, och det ska svensk sjukvård delta i och eventuellt bekosta? Och vad är skillnaden och det gäller små flickor? Med den inställning vissa politiker har, principiellt ingen. Tillåter man stympning av små pojkar baserat på föräldrarnas religiösa övertygelse, varför ska man då inte tillåta det på flickor? Eller kanske enligt någon gammal sedvänja eller hederskultur invandrare har med sig från Sudan där man tydligen syr ihop flickornas blygdläppar för att förhindra dem ha sex före äktenskapet.

Den enda motivering jag har hört är, förutom att det är religiöst betingat, att föräldrarna skulle åka utomlands för att få dylika ingrepp gjort, eller att de skulle anlita personer som gör det åt dem, eller göra det själva. Motiveringen skulle då vara att det är bättre att en svensk läkare utför dem och under kliniskt rena förhållanden.

Man frågar sig då om detta är en rimlig motivering, till att svensk sjukvård ska göra dylika ingrepp? Svaret blir givetvis att vad privatpersoner gör är deras ansvar, och att begå olagliga handlingar är och förblir olagligt. Åker de utomlands är det deras sak, men om dylika ingrepp görs på svensk mark är det olagligt och ska bestraffas.

Hur var det med debatten om kupering av hundvalpars svansar för en massa år sedan? Det handlade då om både att det var bättre för hunden eftersom den riskerade skada en lång svans, samt det rent estetiska ägarna tyckte. Det är alltså förbjudet i Sverige idag att kupera valpars svansar.

Min dator säger att det i år är 2011, och lemlästning av barn är förbjudet i Sverige och ska så förbli. Vår sjukvård är belastad med personer som behöver vård och det är läkarnas arbete och ansvar att försöka bota och hjälpa människor, inte att baserat på religion, lemlästa små spädbarn.

Jag är inte läkare, men den läkare eller det landsting som beslutar om att små barn ska få omskäras om föräldrarna vill detta bör anmälas till HSAN. I Sverige gäller svensk lag, så enkelt är det. Den som avsiktligt lemlästar små barn eller på annat sätt understödjer sådan verksamhet ska straffas. Svensk lag står över alla religioner, och sedan kan muslimer, judar eller vilka religiösa tomtar säga vad de vill. Problemet är helt deras, de har valt att komma till detta land, de har skaffat barn här och här gäller svensk lag – och är inget problem vi svenskar ens behöver fundera över eller debattera.

Om jag skär ett öra av mitt nyfödda barn, av vilken anledning det vara må, så bestraffas jag. Den som omskär ett barn inom detta rikes gränser ska bestraffas enligt samma princip och lag.

Inga kommentarer: