onsdag 8 juni 2011

Tack SSU, nu vet vi.


Jag fick en massa kommentarer från någon som var anonym på det senaste blogginlägget. Denne person uppmärksammade mig på SSU:s partiprogram, vilket är en skrift på 211 sidor. Jag orkar inte plöja hela smörjan från SSU, det är mest en massa visionärt flummande och dumheter, så jag koncentrerar mig på två saker ”anonym” uppmärksammat och som är av intresse.

På sidan 80 kan man läsa:”SSU kämpar för ett jämlikt samhälle där var och en kan göra sina livsval och förverkliga sina drömmar oberoende av kön, könsidentifikation, etnicitet, ålder, funktionsduglighet och sexuell läggning.”, samt vidare på sidan 143: ”Alla människor är lika mycket värda. Högerextrema organisationer strider mot denna uppfattning.”
Jäpp, här står klart och tydligt att alla ska vara lika. Inget snack.

Sedan läser man på sidan 142; ” För att arbetsmarknaden ska spegla vårt samhälle krävs det positiv särbehandling av underrepresenterade grupper.”
Ok, nu falerade hela logiken. Alla är lika men vissa ska ha rätt till positiv särbehandling. Men vart tog jämlikhet, jämställdhet, och diskrimineringen vägen? För varje ”positiv särbehandling”, har vi antingen lidande skattebetalare eller någon person som blir negativt behandlad. Som jag läser det ska man tvinga arbetsgivare (privata eller offentliga sektorn) att plocka in ett visst antal kvinnor, invandrare eller vad det nu må vara. Detta måste alltså ske på bekostnad av bättre kvalificerade personer som inte får ett sökt arbete, för att SSU tycker att en arbetsplats ska spegla ett visst mönster av män, kvinnor, HBT, homosexuella, invandrare eller vad det nu må vara. Detta är den värsta formen av diskriminering man kan tänka sig, och direkt skadlig för landet, och rent idiotisk. Låt oss säga att KTH har ett antal professorer, män och kvinnor men ingen är invandrare. Då vill alltså SSU kvotera in en person till nästa professorstjänst som är analfabet och vet ingenting om vare sig Sverige, vad tjänsten handlar om och kan inte ett ord svenska. Ok, det är hårddraget, men var i h-vete går gränsen för ren idioti? Uppsala universitet ägnade sig åt detta när man kvoterade in invandrare till en utbildning men fick sedan fel i domstol. Det är alltså idag olagligt att positivt särbehandla t.ex. invandrare. Det ska inte vara tillåtet att diskriminera någon, så enkelt är det. Positiv särbehandling är ren och skär diskriminering. Precis som negativ särbehandling även är diskriminering, och är idag åtalbart och det finns dessutom en idiotisk blodhundsfunktion som heter DO för att förhindra negativ särbehandling.

”Anonym” påtalade även följande från sidan 48 i samma skrift: "Media har ett stort ansvar för integrationsprocessen får ett lyckat utfall. Ofta ger media en alltför negativ bild av, eller rapporterar felaktigt om människor som inte passar in i normen. Den mediala rapporteringen är ledande för människors åsikter och förhållningsätt. För att detta problem ska kunna lösas bör mediapolitiken ha en tydligare profil för mångfald och integration. SSU vill genom folkbildningsarbete ge människor verktyg att genomskåda medias schabloner".
Detta är ett mycket intressant stycke. Man vet att den mediala rapporteringen är ledande för människors åsikter. Alltså bör mediapolitiken ha en tydligare profil för mångfald och integration, som man uttrycker det.
Låt oss nu tänka lite hur det fungerar. Jag har tidigare avhandlat Lilla Saltsjöbadsavtalet, som alla förnekar att det ägt rum. Men detta påstående av SSU talar om att man ämnar, ska och kan kontrollera media med dekret, och instruktioner. För mig är detta inte förvånande, utan en ren kvittens på att politikerna kontrollerar media. Är det yttrande och pressfrihet vi pratar om? Demokratins grundstenar som står i grundlagen, eller står SSU och politikerna över grundlagen och kontrollerar media. Tja, du kan ju gissa själv om du som jag har varit aktiv på internet. Tusentals kommentarer raderas trots att de inte strider mot vare sig lagen eller av tidningarna uppställda regler. Man tillåter inte kommentarer, man tar bort blogglänkningar trots att man inte har publicistiskt ansvar. Är detta yttrande och tryckfrihet, fundamenten för en fungerande demokrati? Varför finns då Interaktiv Säkerhet i Varberg som tjänar stora pengar på att sitt och radera kommentarer och blogglänkningar som inte är PK?
Detta land är ingen demokrati. Medborgarna matas enbart med den information politikerna tillåter, allt annat raderas. Men medborgarna ska tro att de får korrekt saklig, all information. Så är inte fallet.

Tack SSU, utmärkt kvittens på att ni egentligen är kommunister, emot demokrati och att Sverige idag är en demokratur. Det är alltså ett land som är diktatur emedan de dumma små, ointelligenta medborgarna inte förstår sitt eget bästa, emedan de får gå till valurnan emellanåt och tror att de lever i en demokrati, emedan de via media i landet styrs av politikerna. Kanske skulle man snegla lite på Schweiz, som definitivt vet mer om demokrati än vad våra politiker gör.

2 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Hycklarna i SSU borde tvingas att läsa Orwells Djurfarmen. Inte en gång, inte två gånger, utan tills innehållet går in i deras arma skallar en gång för alla.

Ulmerkotten sa...

@ Anonym
Tack för informationen!

@ Robin S
Ja, det är en bok de borde studera. Om de nu kan läsa...och inte bara sjunga Internationen.