onsdag 22 juni 2011

Muta? Nej, presstöd!


Denna blogg är bannad av Svenska Dagbladet. Jag skriver nämligen åsikter och saker som inte är politiskt korrekta. Som svensk blir man rent utsagt förbannad när man börjar fatta hur saker fungerar och hur politiker och media försöker dölja sanningen från medborgarna. Saker som inte är politiskt korrekta ska tystas med alla medel och politikerna svarar inte på frågor ens i Sveriges riksdag.
Media spelar med och har för närvarande någon kräftgång emellan vad man kan berätta och vara PK. Man har uppenbarligen direktiv från ovan om vad man kan/får skriva om och inte. Detta förnekar man givetvis, eftersom att tillstå att det finns sådana direktiv vore ett erkännande av att tryck och yttrandefrihet inte fungerar. Men studerar man svenska nyhetsmedia kommer man med mycket lite ansträngning fram till att vad och hur man rapporterar saker är slående likartat. Den kritiska punkten, som du säkert förstår, är invandringspolitiken. Om man läser de tre punkterna i ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”, som aldrig existerat, är det mycket uppenbart vad som sker och hur media bedriver sin verksamhet på order från ”högre ort”.

Men då frågar man sig givetvis varför gör de detta? Bland de tusentals journalister som finns borde det finnas några som vill berätta sanningen om vad som händer och alla tiotals miljarder (låg siffra), som politikerna förslösar utan att ha några som helst hållbara argument härför.

Men nu är det så att politikerna har ett finger i ögat på all press. Att betala någon för att skriva det man vill skulle kallas för muta, men att ge dem stöd för att skriva detsamma heter ”presstöd” och är fullt legalt. Nu är man givetvis klok nog att inte lägga stödet på låg nivå, alltså till journalister, utan till tidningarna så att ansvarige utgivare kan i sin tur ge direktiv vilka måste följas, vid vite av journalistens jobb. Vilken journalist i hela Sverige skulle våga ifrågasätta invandringspolitiken, eller dra fram andra saker knutna till invandringen som är komprometterande? Svaret är enkelt, ingen.

Mutan heter alltså ”presstöd”, vilket inte är en muta utan ”stöd” vilket kan dras in om tidningen inte håller sig till de hemliga reglerna. Om man riktar en pistol mot huvudet på någon kan man ju säga ”Gör som jag säger eller jag skjuter  - det är inget hot, det är bara ett löfte.”

Ok, nu kanske någon tror att det rör sig om småbelopp. Om man anser att 550 miljoner är småbelopp, har jag en annan åsikt (länk, beviljade presstöd 2011). Pengarna beviljas av Presstödsnämnden, och eftersom denna blogg, varandes ej PK och bannad av SvD, är det föga förvånande att just SvD får 59.5 miljoner 2011. Inte i muta, utan ”presstöd”.
Förresten…man kanske får lite distributionsstöd åxå, och vidare måste man ju betala Interaktiv Säkerhet AB i Varberg som raderar ej PK kommentarer och tar bort alla blogglänkningar som ej är PK.

Ni vet, i Sverige råder yttrande- och tryckfrihet enligt grundlagen. (Obs - ironi)

Inga kommentarer: