tisdag 7 juni 2011

På PK-fronten intet nytt

Vi vet att svensk sjukvård är sannolikt den sämsta i hela Europa, vi har ett anorektiskt försvar, våra pensionärer lever på svältgränsen, åldringsvården är nedkapad till ren förvaring och svensk skola är usel. Samtidigt har vi världens näst högsta skattetryck.

Samtidigt har svenska politiker råd med att dra hit ekonomiska lycksökare från främmande länder som givetvis inte kan språket och är outbildade. Maud Olofsson tillstod nyligen att det tar ca 8 år i medeltal till dess en invandrare får arbete. Vidare till för drygt ett år sedan, har man tillåtit en i det närmaste ohämmad ”anhöriginvandring”.
Vi kan lugnt räkna med att kostnaden för den förda invandringspolitiken är minst 50-100 miljarder per år.

Är det någon som är naiv nog att tro att detta inte sänker folks levnadsstandard? Alla de som kommit till detta land måste försörjas, så enkelt är det. Vidare är det givetvis så att de som kommit hit räknas in i statistiken som fattiga, och även deras barn, därav scoopet i dagstidningarna.

Men öppnar man munnen eller skriver att vi helt enkelt inte har råd med att plocka in så många lycksökare, då är man ”främlingsfientlig” i bästa fall, eller rentav ”rasist”. Faktum kvarstår; minst 90% av de som kommer till detta land är inte flyktingar per FN:s definition. Det är väl bara en tidsfråga innan vi ser en proposition om att inte ens de som klarar av Migrationsverkets krav för att deras lögner var så larvigt uppenbara att de skulle utvisas ur landet, d.v.s. de som på nysvenska kallas "papperslösa", men egentligen är illegala invandrare, kommer att få PUT. Det senaste regeringsförslaget är ju att de ska få rätt till gratis sjukvård, vilket ingen skattebetalande svensk får. 

Den vanliga inställningen hos politiker är givetvis att alla som kommer till detta land har en ”enorm potential”, man fattar inte hur det kommer sig att de inte får jobb, och kanske skyller man det på fördomar och rasism. I Expressen kan man läsa detta föga intelligenta utspel av Fridolin (Fåntratt, MP): ”Ett land som ger upp om att vara fantastiskt för alla är snart inte fantastiskt för någon. Ett litet land på en global marknad har inte råd att slösa bort en enda talang."

Det är alltså vårt fel att vi slösar bort de fantastiska talanger som kommit hit. Professorer och raketforskare från MENA-länderna med halva släkten är det tydligen han menar. Givetvis är det bara lite små integrationsproblem som vanligt och märkligt att de inte pratar flytande svenska efter några veckor i landet, och tar sin doktorsexamen.
Men han har rätt i att vi är ett litet land, och att vi snart inte är fantastiska på något sätt, i synnerhet inte för svenskar, som arbetar eller har arbetat hela sitt liv och betalat skatt.

Men tro inte att MP tänker dra ner på invandringen som är roten till hela problemet. Nix, helt öppna gränser ska det vara, och alla som vill komma hit och ta del av svenska skattepengar ska få göra det. Tycker du något annat är du ”främlingsfientlig” eller ”rasist”. Själv anser jag nog att politikerna inom sjuklövern är rasister, de verkar tycka att alla som kommer hit är bättre än oss svenskar och därför vill de spendera alla våra skattepengar på att plocka hit alla dessa ”talanger” med ”enorm potential”. Rasistiskt mot oss svenskar så det räcker. Som sagt, ca. 8 år i snitt innan ”berikarna”, kommer i arbete. Men deras anhöriga då, samt alla deras barn? När kommer denna ekvation gå ihop tidsmässigt och ekonomiskt?


Kom inte dragande med att de tar skitjobben eller att 40-talisterna kommer att gå i pension och man behöver arbetskraften. Alla vet att det är rena lögner. Vi har en arbetslöshet på drygt 8%, och våra svenska ungdomar flyr till Norge för att få arbete, och 40-talisterna är redan över 65 år.

I artiklarna gnussar man sina grå över problematiken, men ingen törs ens komma i närheten av pudelns kärna. Det kan ju väcka "främlingsfientlighet", eller gynna SD, huuuu....

PK-medias versioner kan Ni läsa på dessa länkar:4 kommentarer:

Anonym sa...

"Öppna gränser sjukan" har även nått Centerns ungdomsförbund. Gå gärna in på deras hemsida och läs deras handlingsprogram. I kapitel 3 med rubriken Invandring, Fri Invandring men utvisa Jante står det verkligen: "CUF tror på fri invandring. Alla människor förtjänar och tjänar att på att röra sig fritt i världen. En gräns är ett misslyckande. Den svenska migrations- och integrationspolitiken har kraschlandat. Vi vill avskaffa migrationsverket och ersätta det med en myndighet som ansvarar för och underlättar fri rörlighet."

Vidare "Dagens kollektiva lösningar är löjligt fel. Det går inte att pressa akademiker och analfabeter i samma mall. Vi vill skrota Svenska för invandrare och istället starta Svenska för yrkeslivet". Vad skulle det innebära? Enligt SvD så tar det redan idag i genomsnitt 7 år från det att en invandrare får uppehållstillstånd tills dess att densamme har ett arbete, om man tar mediantiden som riktmärke [http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/invandringen-bor-inte-innebara-sju-svara-ar_3855107.svd].
Hinner man inte lära sig svenska på kortare tid än det? Just ja, det kanske ÄR skillnad på analfabeter och akademiker.

Anonym sa...

Folkpartiets ungdomsförbund har liknande tankegångar då de i sin tur vill att: "EU ska ha en gemensam, generös flyktingpolitik utifrån en gemensam och modern flyktingdefinition. Dublinförordningen ska förändras så att en asylsökande enbart kan prövas i ett land men själv får välja vilket." [http://www.luf.se/liberalism/avdelning/kapitel-2-var-demokrati/]. Man kan ju undra hur detta skulle påverka flyktingflödet till länder med ett väl utbyggt socialt skyddsnät och följaktligen vad konsekvenserna för dessa sociala skyddsnät skulle bli. Du som läser det här har en hjärna, använd den och begrunda detta ett tag.

LUF spånar vidare under rubriken Internationellt:
"Fri invandring

1.Rätten att bosätta sig var man vill, fri in- och utvandring, är en självklarhet. Ett första steg är att underlätta arbetskraftsinvandring. Visumtvånget för utländska medborgare ska avskaffas och utvisningsärenden avgöras i domstol. I väntan på total viseringsfrihet ska flyktingar kunna ansöka om asylvisum för inresa i EU. Pass ska då inte krävas.

2.Fler människor ska tillerkännas flyktingstatus i Sverige, och i de fall då det anländer stora flyktingströmmar från kris- och katastrofområden skall spetskompetens finnas tillgänglig.

3.Att hjälpa flyktingar att ta sig till EU, vilket brukar kallas människosmuggling, ska inte vara förbjudet. Likaså ska transportörsansvaret avskaffas.

4.Flyktingstatus skall vara den naturliga statusen för en bifallen asylansökan. Sverige ska också ge uppehållstillstånd på humanitära grunder. Uppehållstillstånd som flykting ska automatiskt beviljas efter sex månaders väntan. Grundregeln ska vara permanent uppehållstillstånd.

5.Flyktingar som befinner sig i Sverige är en del av samhället. Rätt till vård och samhällsservice ska vara likvärdig med svenska medborgares och rätten att arbeta ska inte begränsas av tillstånd. Den som beviljats uppehållstillstånd i ett EU-land ska kunna öppna bankkonto i annat EU-land på samma villkor som det EU-landets medborgare. Gömda flyktingbarn ska omfattas av den svenska skolplikten." [http://www.luf.se/liberalism/avdelning/kapitel-3-internationellt/].

Anonym sa...

Vad är det med dessa ungdomsförbund? Inser de inte att de ekonomiska och sociala konsekvenserna för de mottagande länderna kommer att bli enorma?

Vad det gäller Socialdemokraternas ungdomsförbund så kan man läsa följande: "SSU kräver att positiv särbehandling av underrepresenterade grupper införs på arbetsmarknaden. Det är ett effektivt sätt att bryta diskrimineringen." [http://www.ssu.se/politik/integration].
Innebär detta då inte diskriminering av Svenskar? Alla ska väl få konkurrera på lika villkor? Detta kontrasterar måhända även lite med det de skriver i sitt politiska handlingsprogram på s. 139 [http://www.ssu.se/files/dokument/program/ssu-politiskt-handlingsprogram.pdf]: "Samhället ska skapa lika möjligheter och utfall. DO ska kunna granska och utvärdera andra myndigheters beslut och verksamhet ur ett diskrimineringsperspektiv. Den ska även bistå med rekommendationer. Detta kräver utökade resurser till DO.".

Vidare tycker man på s. 142 att "Media har ett stort ansvar för integrationsprocessen får ett lyckat utfall. Ofta ger media en alltför negativ bild av, eller rapporterar felaktigt om människor som inte passar in i normen. Den mediala rapporteringen är ledande för människors åsikter och förhållningsätt. För att detta problem ska kunna lösas bör mediapolitiken ha en tydligare profil för mångfald och integration. SSU vill genom folkbildningsarbete ge människor verktyg att genomskåda medias schabloner".
Om man är skeptiskt lagd så kan tolka även det här som en önskan "positiv särbehandling" och en önskan om att skönmåla verkligheten . Vad sägs om att istället rapportera nyheter öppet, objektivt, oselektivt och utan på något sätt poängtera eller dölja vad huvudpersonerna har för etnisk bakgrund - ungefär som tv-programmet "Efterlyst" i sina bästa stunder...
SSU förespråkar även följande på s. 72: "Gränser har inget egenvärde. De är endast värdefulla om de kan användas i arbetet för alla människors lika värde. Vår vision är därför en gränslös värld där människor kan röra sig och bosätta sig fritt.". På s. 73 konstaterar de klart ut följande:

• SSUs mål är en gränslös värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig.
• SSU vill på sikt se att en fri invandring införs.
• FN måste stärka människors rörelsefrihet och med kraft agera mot de intressen som smugglar människor.
• Fackföreningsrörelsen måste stärka arbetande migranters och papperslösas ställning på arbetsmarknaden.
• Det måste bli billigare för enskilda personer att skicka remitteringar.
• Sociala rättigheter ska vara bärbara och följa med migranter över nationsgränser.

På s. 74 hävdar man vidare att: "Det är fel att vi i Europa genom visumkrav hindrar människor från att nå ett land där de kan söka asyl. Svenska och europeiska utlandsmyndigheter måste därför ges möjlighet att bevilja asyl eller möjliggöra resa till asylland." Jahaja, och återigen, vad tror de att detta får för konsekvenser?

Ulmerkotten sa...

@ Anonym; Ojoj, det var mycket du läst och snokat i! Hedervärt.

Ok, jag har läst allt. Vad beträffar CUF och FPU, ligger ju ganska väl i linje med vad partierna förespråkar. Jäpp, kanske något radikalare, och ännu mer korkat och uttalat, men det var ju nästan att vänta.

Det riktigt skrämmande är SSU. För det första kräver man "positiv särbehandling". Varför i h-vete då? Man plöjer rean ner massor med miljoner på "problemområden" och skolorna i dessa för att dölja de problem som man skapat. Nästa pryl är alltså att man ska antingen tvinga arbetsgivare att anställa "berikare", ge dem förtur till högre utbildningar, eller på något annat sätt (och precis som du säger) diskriminera svenskar. Rent vansinne helt enkelt, det finns inga andra ord.

Sedan har vi en bekräftelse som SSU inte fattar själva, men som var bra att få kvittens på, och precis som jag trodde. Politikerna kontrollera media. Hade det inte varit så hade SSU inte kunna skriva "För att detta problem ska kunna lösas bör mediapolitiken ha en tydligare profil för mångfald och integration. ".

Det är alltså en direkt kvittering på att politikerna har direkta direktiv till media om vad de får rapportera och hur de ska gör det.

Tack för info! Jag ska nog blogga lite runt SSUs program senare ikväll.