lördag 18 juni 2011

Det räcker nu - bomma gränserna


Invandringspolitiken är tragisk och belyser politikernas dubbelmoral. Det är ju så att alla vet alla problem som finns i berikarområden. Politikerna nämner inte dessa problem, utan det är ”nybyggare”, områden med stor potential, man pumpar in massor med pengar till skolorna i något ”socioekonomiskt” stöd, har vidlyftiga planer på hur områdena ska byggas om till att bli trevliga, eller Ullenhag snackar om att göra dem till någon form av ”zoner” med mindre skattekrav eller dylikt. Men helst pratar man inte om saken, och media törs inte gräva i det eftersom man systematiskt ska nedtona problemen som finns, sannolikt vid vite av mutan presstöd.

Låt oss se den bistra verkligheten. Man har importerat enorma problem men vill inte tillstå det. Typexempel är Malmö och i synnerhet Rosengård, alltså ett område som har gängkriminalitet, bombdåd, avrättningar, svartarbete, kravaller, våldtäkter o.s.v. Senast idag kan vi läsa om att man under natten beskjutit en polisstation i Rosengård. Sydsvenskan rapporterar om "Svarta Malmö", och beskriver alla som illegalt uppehåller sig i landet och jobbar svart. Bombdåd och avrättningar i gängkriminalitetens spår tillhör vardagen

Symptomatiskt på medias rapportering är dock att om något kan knytas till invandring eller invandrare skriver man det inte. Bilder vitpixlas, och man nämner personer med utländskt ursprung bara med ålder som t.ex. ”23-åringen”. Är det däremot svenska gärningsmän publicerar man gärna bild och namn, och detta har jag avhandlat tidigare.

I det gamla ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” som inte finns och som är en skröna löd texten i tredje punkten, som dekret för media; ” - Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.
BRÅ redovisade för ca 6 år sedan en kraftig överrepresentation i kriminalitet bland personer med utländskt ursprung. Sannolikt kommer inga fler sådana rapporter, de är inte PK att göra.

Summerar man detta inser man hur man försöker föra svenska folket bakom ljuset, och hur man förljuder sanningen. Rikspolitikerna svamlar på, om det fantastiska multikulturella samhällets paradis, och inte ens de kan tro att de talar sanning. Vi har hört detta i minst 10 år och det blir bara värre och dyrare.
Det enda argumentet jag hört är att 40-talisterna ska gå i pension och vi kommer att behöva arbetskraft. Men detta är ren lögn – 40-talisterna är idag redan över 65-år och dessutom har vi idag en arbetslöshet på 8-9%. Våra svenska ungdomar flyr till Norge för att få jobb, emedan Sverige importerar lågutbildade lycksökare från MENA-länderna, som i snitt inte får jobb på ca 8år (för att inte tala om de som kommer som anhöriginvandring). 

Sedan har vi det klassiska argumentet om flyktingar som vi hjälper, svamlet om att alla som kommer hit flyr för sitt liv. Detta är en ren lögn, minst 90% som kommer hit har smugglats hit av rent ekonomiska skäl, och är inte flyktingar enligt FN:s definition.
Så där står vi nu, och det finns de som fortfarande blint tror på politikerna och det multikulturella paradiset, trots att Merkel, Sarkozy, och Cameron insett att detta inte funkar. Och vi har ju facit i Södertälje, Tensta, Rosengård och alla andra berikarområden.
Så jag frågar mig hur i h-vete svenska rikspolitiker resonerar som fortsätter släppa in ekonomiska lycksökare i en intet sinande ström, och detta i synnerhet från för oss totalt främmande kulturer och religioner.

Så ånyo; min fråga är varför? Den politik som förs skadar vårt land genom en ökad brottslighet och kriminalitet, skadar vår kultur eftersom vi ska ta hänsyn till ”berikarna”, och sist men inte minst, kostar enorma belopp. Så varför? Finns det någon som kan svara på det? Ingen behöver dem i landet, de är inte flyktingar, och det skadar Sverige.

9 kommentarer:

Johan sa...

Lättja. Det kostar inte politikerna personligen något att låta det ticka på - det skulle krävas en anstränging för att sätta stopp för vansinnet.

Robin Shadowes sa...

Suddagummorna i Varberg önskar nog vid gud att dom haft makten att gå in och radera din blogg. Eller att åtminstone kunna blockera den fån trafik.

Ulmerkotten sa...

@ Johan

Nja...de har ju ett ansvar och ser sina opinionssiffror sjunka till förmån för SD. Så det borde vara desperation i nuläget. Kommer problemen fram (vilket media gör sitt bästa för att undertrycka), blir det än värre. De borde vara skiträdda och fasa för framtiden när det uppdagas vad de hållit och håller på med.

@ Robin
Ja, det är väl bara att vänta på. Det blir väl snart en statlig myndighet som får till uppgift att blockera internetinformation som inte är bra för medborgarna.

Johan sa...

Nja...de har ju ett ansvar

Men svenska politiker behöver inte TA något ansvar om samtliga partier (inkl. journalistkåren) bildar en kartell och förespråkar en identisk invandringspolitik. Det är gratis för svenska politiker att smita! Svenska politiker riskerar inte något, om ignorerar de negativa konsekvenserna av invandringspolitiken.

Svenska politiker halas inte fram inför TV-kameror och blir ställda till ansvar vare sig av oppositionspolitiker eller seriösa journalister, om de låter vansinnet ticka på.

Om de däremot försökte sätta stopp för vansinnet, så skulle de kölhalas i media.

Affe hade en liten strip

http://affes.wordpress.com/2011/06/05/tobias-billstrom-sager-tva-ord-for-mycket/

I Sverige är det alltså ett humoristiskt önsketänkande att en journalist skulle bete sig som tja.. en journalist.


-------

Jämför med hur opposition och svenska journalister behandlar t.ex. sjukförsäkringen. I den frågan är det inte gratis för ministrar och ledamöter att ignorera konsekvenserna av den förda politiken. Tvärtom.

I den frågan ställs regeringspolitiker mot väggen - Husmark Persson petades eftersom hon inte framstod som trovärdig.

-----

Ansvariga politiker och svenska journalister ser givetvis mycket negativt på SD - och de försöker därför, att mobba SD för fulla muggar.

Men de event. konsekvenserna av SD för svenska politikers karriärer slår inte igenom förrän tidigast vid nästa val. Om en politiker däremot fronderar mot vansinnet kölhalas han i TV redan nästa kväll och riskerar att omgående avpoletteras av det egna partiet!

Man kan förakta svenska politiker för deras lättjefulla, cyniska ansvarslöshet - men svenska politiker har inte några mystiska, svårgenomskådade motiv.

Ansvarslöshet och hänsynslöshet är nästan alltid banalt trivial.

Anonym sa...

Allvarligt talat kommer du aldrig att första logiken i händelseutvecklingen om du inte studerar det judiska folkets roll i detta. Faktum är att det är elitjudarna som är den drivande kraften (genom bla sin mediadominans i västvärlden). Faktum är att judarnas strategi är att skapa ett multikulturell kakafoni där den smartaste och bäst samanhallna gruppen dominerar. Det vill säga de själva. Börja läs detta av psykologiprofessorn Kevin MacDonald. Sedan brukar http://gotiskaklubben.wordpress.com/ vara av nytta. En annan intressant bok är http://www.kevinalfredstrom.com/wp-content/uploads/2009/05/the_jewish_strategy.pdf.
Tidigare betraktade i alla fall jag anklagelser mot judar som rena tokerier. Inte nu längre, det gar helt enkelt inte att förneka mängden av bevis. Till o med elitjudarna själva säger att de leder multikulti utvecklingen (sök pa Barbara Spector).

Ulmerkotten sa...

@ Anonym

Jag vet bara att det finns sju partier inom riksdagen som konspirerar mot svenska folket när det gäller invandringspolitiken. Varför är som sagt en gåta. Men det enkla faktum att de förstör vår kultur, orsakar kriminalitet, kravaller, o.s.v. till enorma kostnader är ju ganska klart.

Men det är tre saker som inte stämmer med din teori. För det första ligger det i muslimernas/arabernas intresse att skylla allt elände på judar.
För det andra ser jag inte hur en större spridning av islam över världen skulle gynna judar, snarare tvärtom.
För det tredje har judar generellt blivit trakasserade och bortjagade när det flyttat in muslimer, som t.ex. i Malmö. Jag har svårt att se hur det gynnat judarna att de blivit utjagade rent rasistiskt på alla ställen där det flyttat in muslimer.

Alltså håller jag det sannolikare att det är ett muslimskt propagandaknep att försöka skylla problemen med invandringen på någon judisk övermakt med mycket pengar.

Det är nog sannolikare att det finns penningstarka oljemuppar inom arabvärlden som finansierar utvidgningen av islam. Vilka betalade t.ex. för moskén i Göteborg? Vad är det som säger att de inte understödjer andra med subversiva verksamheter åxå, just för att sprida islam?

Johan sa...

@Ulmerkotten

"För det andra ser jag inte hur en större spridning av islam över världen skulle gynna judar, snarare tvärtom.

För det tredje har judar generellt blivit trakasserade och bortjagade när det flyttat in muslimer, som t.ex. i Malmö. Jag har svårt att se hur det gynnat judarna att de blivit utjagade rent rasistiskt på alla ställen där det flyttat in muslimer"


Men nu resonerar du lite inkonsekvent, Ulmerkotten. Gynnar en spridning av islam svenskar?

Det judiska etablissemanget är lika skrupelfritt och samvetslöst mot gemene jude - som det svenska etablissemanget är mot gemene svensk.

Gemene jude offras (av det judiska etablissemanget) för den stora sakens skull - precis som gemene svensk offras för den stora sakens skull av de politiskt väckelsetrogna inom det svenska etablissemanget.

-----

Lyssna på DN-skribenten (och juden) Göran Rosenberg:

"Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies.

European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link. ...

The future of European Jewry is dependant on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society."

h t t p://www.jpr.org.uk/news/detail.php?id=116

-----

Ett förespåkande av migration till Västerlandet framhålls som en central del av en judes identitet (!)

Eftersom jag är jude, så är jag givetvis positiv till invandring, sa t.ex. David Aaranovich (judisk journalist på The Times) under en estraddebatt. Jag hickade till... och började undersöka fenomenet:

"Jews as Migrants is Central to the Jewish identity"

"The need for the Jewish community to take a strong stance on immigration reform stems from its values and its history." ..."From the Jewish perspective, migration has not only served as a safety valve to escape possible destruction; it also may be considered the loom upon which the distinctive and variegated pattern of Jewish history has been woven through the ages"

h t t p://wewerestrangerstoo.wordpress.com/issues/jewish-perspective-on-immigration/

Missa inte den verkligt digra listan över judiska organisationer anslutna till kampanjen

h t t p://wewerestrangerstoo.wordpress.com/about/

-----

Så småningom ställer sig de flesta (alla?) som är kritiska till mångkulturalism/massinvandring undrande inför det judiska etablissemangets konsekventa, energiska förespråkande av mångkulturalism/massinvandring i ALLA västländer.

I längden verkar ingen klara av att blunda för detta fenomen hur länge som helst. Du kommer så småningom också att börja fundera, skulle jag tro... Man kan blunda några år - men inte hur länge som helst.

Jag betraktar dock inte (kanske till skillnad från anonym) det judiska etablissemangets energiska arbete för massinvandring och mångkultur som någon slags primär förklaring för utvecklingen i Västerlandet.

Anonym sa...

Johan: Kolla in tex detta dessa länkar:

http://janmilld.wordpress.com/2011/02/19/obesvarad-oppenhet/.

https://janmilld.wordpress.com/2011/06/17/judisk-agenda/

http://www.bgf.nu/fpol/jov.html

Den sista kanske intressantast. För övrigt verkar det stämma att judiska intressen lobbade igenom ändringen i USAs invandrarlagar 1965. I sverige kom det 1975. Den ändringen gav upphov till vad vi ser idag i USA, massinvandring av "ickevita" dvs utspädning. Som sagt, jag började i ändan "mycket judevänlig" men tyvärr, ju mer jag läser om judisk historia och elitjudarnas beteende och agenda desto mer negativ blir jag.
Fraga dig 1) Vilken grupp har systematiskt lagt under sig mediamakten i västvärlden? Varför? För att det är så kul att skriva? Knappast. Varför är nästan inga judiska mediabolag börsnoterade? För den som tvivlar om judarnas dominans i media, mycket lättsökt på nätet eller genom att själv kolla ägarförhållanden. 2) Vilken grupp tjänar mest på invandringen? Att enskilda judar som i malmö hamnar i kläm har aldrig tidigare stoppat elitjudarna. De är beklagliga men nödvändiga offer i kampen. När allt kommer omkring får de ju faktiskt bara i värsta fall flytta. Det offret verkar billigt då syftet är att elitjudarna vill förhindra att en homogen majoritetsbefolkning (som i tyskland o vid andra tillfällen i historien) kan göra enad front o köra ut dem. Detta blir svårare om inte omöjligt ju mer blandad befolkningen är. Dessutom är ju den inhemska befolkningen fullt upptagen med konflikter med invandrarna så judarna märks inte välintegrerade som de är. Folk är så förbannade på tex arabernas beteende att de helt glömmer frågan "Men vem öppnade dörren för dem". Svar media som "avrättar" varje politiker med en nationell agenda.
Det är sant att vänstern jublar o vill ha massinvandring för att krossa det förhatliga borgliga samhället. Men "then again" vilket folk uppfann socialismen/kommunismen. Jo juden marx. Historiskt så har judarna alltid satt igång att underblåsa motsättningar när de bosatt sig i ett land. Jag tror man ska se Marx lära (som var en varm jude) som bara ytterligare en judisk ide för att splittra värdsamhällena. Så i slutändan blir ju i så fall
våra små inhemska kommunister o socialister inte annat än "nyttiga idioter" som springer judaismens ärenden. Kort o gott se till att underblåsa diverse konflikter så att den supersmarta och mycket väl sammanhållna lilla stammen från israel kan verka i det tysta. Judarna är smartare än oss så de vinner oftast. Judarna agerar som en grupp, vi som individer - de vinner. Så länge som de inte möter en enad front hos en 95% homogen majoritetsbefolkning vill säga. Det ska nu förhindras.

Johan sa...

@Anonym

Mina invändningar ligger på ett annat plan. Jag betraktar helt enkelt förklaringsmodeller som alltför enkla, när man nominerar en (1) aktörs agerande som den enda orsaken till att något inträffar.

Du identifierar själv, att västerlänningarna betraktar sig som individer (och därför blir sårbara). Att individen kom att dominera Västerlandets politiska tänkande (och inte klanen eller stammen) kan du knappast klandra det judiska etablissemanget för.

-----

PS Om du tittar på de länkar jag gav, så gör det judiska etablissemanget själva (!) anspråk på att arbeta energiskt för att öka den utomeuropeiska invandringen till Västerlandet.

The Jewish Campaign for Immigration Reform skriver:
"From the 1880s to early 1920s, Jews strongly opposed efforts to curtail immigration [till USA] and the institution of a national origin quota system. The community’s opposition continued ... until these quotas were eliminated in 1965."

Missa inte den verkligt digra listan över judiska organisationer anslutna till kampanjen

h t t p://wewerestrangerstoo.wordpress.com/about/

Det judiska etablissemanget är ett kraftfullt, invandringsförespråkande särintresse liksom den invandrings- och integrationsindustri som skapats m.m.

Gruppegoistiska särintressen är en realitet och de kan vara mycket destruktiva - i synnerhet om man utgår från, att de inte existerar.

-----

Västerlänningen=individen har fått lära sig, att den som ser skärskådande på invandringen av icke-anställningsbara utomeuropéer är en "rasist" dvs han är en rasistisk individ - den som ser skärskådande på islam är en "islamofob" dvs han är en islamofobisk individ - och den som ser skärskådande på det judiska etablissemangets agerande är en "antisemit" dvs han är en antisemitisk individ.

Rasist, islamofob och antisemit (liksom homofob och antitziganist) är mycket vaga begrepp - vilket är själva syftet med dessa begrepp.

Fokus ligger på att inpränta att det är ett TANKEBROTT att skärskåda en icke-svensk persons (alt. grupps eller organisations) agerande, eller skärskåda en muslims (alt. muslimsk grupps eller organisations) agerande, eller en judes (alt. judisk grupps eller organisations) agerande, eller en roms (alt. romsk grupps eller organisations) agerande eller en homosexuell persons (alt. homosexuell grupps eller organisations) agerande.

Det verkar ta längre tid innan någon blir nyfiken på vad judiska organisationer (och det judiska etablissemanget) de facto själva (!) torgför som sin agenda jämfört med att någon blir nyfiken på vad islam lär ut eller undrande betr. vad massinvandringen får för konsekvenser.

Den egna internaliserade rädslan för ett event. tankebrott och rädslan för att bli betraktad som en antisemit är helt enkelt större (och sitter djupare hos västerlänningen sedan andra världskriget) jämfört med rädslan för event. tankebrott betr. massinvandring av icke-anställningsbara personer resp. rädslan för event. tankebrott betr. islam och rädslan för att bli betraktad som en rasist eller en islamofob.