lördag 4 juni 2011

Stoppa hemspråksundervisningen


 En fråga jag ställer mig är varför man håller på med hemspråkundervisning? 1993 lämnade Ny Demokrati in en motion om att slopa hemspråksundervisningen, och denna motion presenterades av Ian Wachtmeister i Riksdagen samma år. I denna kan man läsa på denna länk:
"Beräkningar vi fått genom utbildningsdepartementets försorg indikerar att kostnaden under 91/92 skulle ligga runt 726 miljoner kronor.”

Alltså, redan för 19år sedan kostade detta vansinne 726 miljoner. Alla vet vad som hänt sedan dess, det senaste årtiondet har det strömmat in massor med s.k. flyktingar och anhöriga till dessa. Vad kostnaden för ”hemspråksundervisningen” uppgår till idag vet nog ingen, men det är sannolikt mångdubbelt mer.

Nu inställer sig den rent fundamentala frågan, varför ska svenska skattebetalare betala för att de som valt att komma till detta land, för att dessa personer ska ha undervisning i det språk vars land de ”flytt”, eller kommit ifrån? På vilket sätt blir de mer attraktiva på arbetsmarknaden, på vilket sätt tjänar svenska skattebetalare på detta, och på vilket sätt främjar det integration?

Det generella när man flyttar till ett land är att man lär sig språket i detta land för att kunna kommunicera med landets befolkning, och redan idag spenderas massor med pengar på Svenska för invandrare (SFI). Samtidigt och rent paradoxalt ska alltså svenska skattebetalare betala för att de som kommer till detta land inte alls ska behöva konversera på, eller lära sig svenska, utan man ska få undervisning i sitt hemspråk. 
Till saken är att vi pratar om barn, och som alla vet ingår det i läroplanen i grundskolan både att lära sig engelska och ytterligare ett språk, t.ex. franska, tyska eller spanska, d.v.s. något av de stora världsspråken.
I detta land har man ingen som helst användning av somaliska, afghanska, eller arabiska eller andra språk som varken är världsspråk eller pratas i detta land. Trots detta är det invandrares rättighet att få ”hemspråksundervisning”, och jag frågar mig varför? Kanske är det trevligt att kunna prata med släktingar från det land man så desperat har flytt ifrån, men det är väl inget som svenska skattebetalare ska betala för i form av utbildning för skattepengar? 

Dessutom blir det en ren paradox eftersom man eftersträvar ”integration” i det svenska samhället, emedan hemspråksundervisning motarbetar detta genom att hjälpa eleverna klara sig på, och hålla sitt ursprungsspråk levande.  Eventuellt försvårar det även inlärningen av alla andra språk som står i läroplanen eftersom det finns någon form av begränsning hur många språk man kan lära sig samtidigt.

Vad detta vansinne kostar idag kan man bara gissa, men det kan inte vara lätt att hitta lärare i alla exotiska språk som berikarna kommit hit med, och vidare kan man nog lugnt förutsätta att det är betydligt mer pengar som spenderas på detta idag än för knappt 20 år sedan, och redan då var uppskattningen 726 miljoner.

Finns det ingen vettig politiker som kan ta upp detta och sätta stopp på vansinnet?

3 kommentarer:

cavatus.wordpress.com sa...

Jag föreslår att dessa hemspråkslärare startar eget och erbjuder hemspråkstjänster till invandrarna. Invandrarna kan sedan själva välja om de vill köpa denna tjänst till sina barn. I snällismens högborg skulle dessa privatiserade och egenföretagande hemspråkslärare kunna inkluderas under RUT-avdragets paraply, så har ju staten visat sin goda vilja och så att säga gått halva vägen.

Då skulle det bli intressant att se vilka som verkligen var intresserade av att deras barn skulle få denna undervisning, eller om föräldrarna hellre satsar pengarna på annat.

Robin Shadowes sa...

Alla dessa olika tolkar som samhället "måste" stå berikarna till tjänst med måste ju också kosta helt vanvettiga summor. Vill minnas ett program om Cornelis för kanske ett 10-tal år sedan där det nämndes att han lärde sig svenska på bara några få månader tack vare kompisar och Fantomen-tidningar! Det var i början av 50-talet men så fanns där ju också en vilja att lära sig det nya språket, något som helt saknas hos MENA-folket som inte är ett endaste dugg intresserade av att lära sig dom orena hundarnas språk. På den tiden fanns ju dessutom inget SFI heller. Inte ens på långa vägar.

Ulmerkotten sa...

@Cavatus & Robin

Men detta vore väl något för SD att slå klorna i? Först låta Riksdagens utredningsnissar kolla vad det kostar idag, och sedan motionera om att slopa hela eländet.

Vi har idag taskig skola, anorektiskt försvar, taskig sjukvård, taskiga pensioner, taskig äldrevård, 8-9% arbetslöshet o.s.v.

Varför i h-vete ska man då spendera miljardbelopp på att hålla på med hemspråksundervisning till ingen som helst nytta och dessutom motsäger/motarbetar integration?