tisdag 21 juni 2011

De är kloka i Danmark

Danmarks politiker är klokare än våra, vilket man kan läsa i denna artikel i DN.

Det kommer alltså hit en massa folk som flyr från sina hemländer, och ”råkar” hamna i den lilla avkroken Sverige. De hävdar att de genomgått en massa hemskheter och sedan ”lyckats” fly, vilket kostar kanske 100.000 kr till Sverige. Enligt FN:s definition på flykting uppfyller drygt 90% av de som kommer hit och hävdar att de är flyktingar, inte specifikationen på att just flykting. Mest skrämmande är importen av alla som kommer hit och hävdar att de är barn, och snart ska fylla 18 år, rent larvigt rent utsagt, men det ger dem en massa fördelar. Ovanpå det har vi att de som inte beviljas uppehållstillstånd, ska avvisas till landet de kom ifrån, vilket givetvis ska ske på skattebetalarnas bekostnad i specialchartrade plan, och varje person som utvisas får minst 30.000kr på fickan med sig tillbaka i fickpengar. Men sedan finns det ju de som avviker när uppehållstillstånd inte beviljats och är alltså illegala invandrare, eller som det heter på nysvenska ”papperslösa”.

Nu tycker man ju att det minsta man ska kunna begära är att de som kommit till detta land som flyktingar, och levt på skattepengar håller sig inom lagens råmärken.
Men gör de inte detta, anser jag det inte minsta konstigt att man utvisar dem. Tvärtom, de har uppenbarligen bevisat att de inte passar i vårt samhälle och vill bli skötsamma svenskar, och alltså är det bara att skicka tillbaka dem till det land de kom ifrån. Av vilken anledning de begår brott är helt sekundärt, oavsett om det är religiöst anknutet, kulturellt eller enbart för egen vinning. Lagen i detta land är det som gäller, och det är ingen som helst förmildrande omständighet att hänvisa t.ex. till någon ”heders”-kultur, eller vad som står i koranen.
Alltså förelår jag följande:
  • En provperiod för svenskt medborgarskap införs.
  • Man ska inte kunna få medborgarskap enbart baserat på tid man vistats i landet utan det ska vara en kombination av kunskap och t.ex. svenskt statskick och språkkunskaper.
  • Avskaffa mängdrabatten för brott. Har någon begått två eller flera brott ska strafftiderna läggas ihop.
  • För brott som renderar mer än sex månaders fängelse ska utländska medborgare automatiskt utvisas till sitt hemland efter avtjänat straff, oavsett förhållanden i deras  respektive länder.
  • För upprepade mindre brott ska straffen gradvis skärpas eftersom tidigare straff uppenbarligen inte haft avsedd verkan. Upprepade mindre brott ska även leda till utvisning.
  • Villkorliga domar ska avskaffas för utländska medborgare. De måste vid första lagöverträdelse inse att man bestraffas för det brott man gjort.
  • Hänvisningar till religion eller kulturella vanor/seder ske inte ge någon strafflindring.


Ord och inga visor är det som gäller om man ska komma till tals med den nu importerade brottsligheten. Men vi vet att personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, och denna brottslighet har tilltagit de senaste åren, i det närmaste lavinartat. Det går knappt en dag utan att vi kan läsa om regelrätta avrättningar, bombdåd eller våldtäkter. Alltså duger det inte med ”visor” utan det gäller nu att ”stämma i bäcken” innan situationen är ohållbar. Vi kan t.ex. konstatera att Sydsvenskan har en ny del av tidningen som heter ”svarta Malmö”, i vilken man beskriver alla som olagligen befinner sig i landet och försörjer sig på svarta arbeten.
Denna utveckling är på intet sätt ”berikande”, och till stor skada för samhället generellt och för de personer som drabbas, t.ex. av våldtäkter.
Men framför allt är det bara att inse att det mångkulturella samhället är totalt ohållbart. Att tro något annat är rent naivt, vilket Merkel, Cameron och Sarkozy insett. För några år sedan yttrade vår statsminister detta;

"–Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle.”

Det var knappt fyra år sedan. Hur länge ska vi vänta på att Ni visar att det mångkulturella samhället ens fungerar, hr. Reinfeldt? Är "spänning" risken för att drabbas av brott, eller för kvinnor att bli våldtagna?
Och i väntan på den dagen, som aldrig lär komma, borde vi stänga gränserna för alla som inte är flyktingar enligt FN:s definition och ta en kvot ”kvotflyktingar” proportionellt mot vår folkmängd i EU, eller mindre med hänvisning till de problem och kostnader vi idag redan har.

2 kommentarer:

Anonym sa...

bra rutet!

Ulmerkotten sa...

@ Anonym

Tack!

Nja, jag skriver bara vad jag tycker. För vad det nu är värt...