tisdag 23 oktober 2012

Inlägg i UNT

Ok, jag har inget direkt konstruktivt på riksplan att komma med idag.

Jag skrev däremot ett inlägg för lokalblaskan UNT. Saken är den att det är en massa problem med ett ställe där man tar emot s.k. "ensmkommande flyktingbarn" i trakten, och nu skåpar (m) och (s) smörja på varandra som ungar i en sandlåda. Så det fick bli detta:
Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt.”  Det sa Per Albin Hansson vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930.

Detta är kloka ord som både rikspolitiker och kommunpolitikerna i Östhammar borde läsa. De innebär att det är de styrandes ansvar att beakta hela samhällets och allas väl och inte bara driva igenom beslut för att man har en majoritet. Man må alltså och givetvis beakta medborgarnas vilja.

I det aktuella fallet beslutade alltså majoriteten i kommunen att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn”. Huruvida det var ett beslut baserat på vad kommuninnevånarna ville kan ingen veta, eftersom kommunfullmäktige är en representativ församling. Än mindre vet någon vad de boende i Österbybruk tyckte eller tycker om att ta emot ”ensamkommande flyktingbarn”, och få en förläggning i den lilla orten. Ingen har frågat dem, och det vill man sannolikt inte vill veta.

Vellinge, Forserum, Borlänge och andra orter vittnar som exempel på hur både kommuner och lokalbefolkning aldrig har yttrat sig i frågor som just berör dem, eller rentav brister i det politiska systemet då politiker utnyttjar sina mandat på liknande sätt, eller rikspolitiker med ord som ”ta sitt ansvar”, ”ställa upp” m.fl. i stort sett kräver att kommunpolitikerna ska ta emot flyktingar. Som alla vet talas det om "kontrakt" med Migrationsverket om att ta emot flyktingar, och snart deras anhöriga. Sannolikt kommer flyktingar och deras anhöriga kunna allokeras till kommuner i den mån det behövs baserat på vad politikerna på riksplan, alltså i direkt strid med grundlagens första paragraf som stipulerar att kommunerna har självstyre.

Man kan alltså läsa hur man ska lösa de problem man skapat och moderaterna och socialdemokraterna ägnar sig för närvarande åt att anklaga varandra för den uppstådda situationen.  För den som läser det de två partierna skrivit, borde det vara uppenbart att man både skyller på varandra och att de klassiska problemlösningarna, ofta i form av nysvenska värdeord som alltid figurerar väldigt frekvent.

Det kanske är dags för dessa partiers representanter inom Östhammars kommun att fråga sig om de egentligen hade en aning om vad de boende i Österbybruk tyckte om att få en flyktingförläggning. Det är invånarna i Österbybruk som bor där, ett mindre fåtal sitter i kommunstyrelsen. Eller var det så att det var en valfråga 2010 som invånarna i just Österbybruk tog ställning till var och om de ville ha en flyktingförläggning för just ”ensamkommande flyktingbarn”? Min frågeställning är alltså varför man inte utlyste en folkomröstning i den lilla orten Österbybruk, innan beslutet om att en flyktingförläggning skulle förläggas just där? Har kommunstyrelsen några problem med att anse att folkomröstningar är demokratiska, så tar jag gärna den diskussionen i valfritt forum.

Det som nu skett och sker är givetvis inte accepterbart, på vilka grunder det än vara må. De som bor på flyktingförläggningen har rätt till samma trygghet som alla i detta land. Kriminella handlingar ska bestraffas, och i detta land gäller svensk lag.

Men att det nu hänt och händer, är föga förvånande.  Kanske borde kommunpolitikerna i Östhammar ånyo läsa Per-Albins citat ovan, och fundera på vad ansvaret i en representativ demokrati innebär.

Men jag har ju ingen aaaaning om de finner inlägget OK, eller kommer publicera det.

Inga kommentarer: