torsdag 4 oktober 2012

Svårt att uppskatta...?


Jag har inget emot Anders Borg. Han är duktig och gör sitt jobb. Men nu är problemet att han på denna länk på Avpixlat, hamnar hörnet mellan att vara ansvarig för budget/ekonomi och vara politiskt korrekt samt försvara sjuklöverns sanslösa invandringspolitik.

Självklart är det så att Borg känner till alla kostnader för invandringen i detalj, är han ej det är det ett rent tjänstefel. Vi pratar inte om småsummor utan minst 100.000.000.000 kronor. 

Beloppet är långt över vad en vanlig människa kan fatta. Det finns ingen som helst möjlighet att en finansminister inte vet varifrån denna kostnad kommer. Han säger ”kostnaderna är svåra att bedöma”, och svamlar om Syrien och betonar viktigheten i att de flyktingar som kommer till detta land kommer i arbete.

Men nu är problemet att s.k. flyktingar som kommit till detta land de senaste åren inte alls har varit flyktingar utan ekonomiska lycksökare, och i mycket stor omfattning, d.v.s. många. Nu har man även öppnat upp för ”anhöriginvandring”, vilket knappast lär göra situationen bättre. Och de som kommit hit har inte kommit från Syrien, utan Somalia, Afghanistan och Irak. Det är kostnader man definitivt kan beräkna och i detta statistikens förlovade land SKA en finansminister veta de faktiska kostnaderna för invandringen år för år.

Borg svamlar på om viktigheten att de kommer i arbete, och det är riktigt, men mängden invandrare som kommer hit vida överstiger antalet som kan lära sig svenska, lära sig ett yrke eller skaffa sig en utbildning så att det ens är möjligt att komma i fråga på arbetsmarknaden. Jag vill minnas att genomsnittstiden för de största ”flyktinggrupperna” innan  de kommer i någon form av förvärvsarbete ligger på runt 10 år. Dessa personer ska alltså ha bostad och försörjas i tio år innan de, i medeltal betalar in ett enda öre i skatt. När "payback" nås vet ingen men sannolikt inte innan personerna i fråga nått pensionsålder.

Nej, jag har inget mot personerna i fråga eller är rasist. Vad jag vänder mig mot är att våra ansvariga politiker inte redovisar i klartext kostnader som drabbar oss alla. Vi har tagit emot alldeles för många s.k. flyktingar, vi tar emot alldeles för många flyktingar, och landets finansminister kan inte ens ge en uppskattning på kostnaderna. Vidare har vi massor med invandringsrelaterade problem i form av rasism, kriminalitet och krav på det svenska samhället som är direkt relaterade till just den förda invandringspolitiken av sjuklövern.

Tycker du inte det är skrämmande? Det gör jag, i statistikens förlovade land där man har undersökningar på nätet och får telefonsamtal som vill veta mina resvanor i detalj på uppdrag av SIKA, Statens Institut för Kommunikations Analys. Läs igen och försök fatta pengarna vi pratar om, minst 100.000.000.000 kronor.

Säg att en villa kostar 1 miljon – alltså 100.000 villor i rena kostnader. ”Svårt att uppskatta”…

4 kommentarer:

Anonym sa...

Om genomsnittet för att komma i arbete är tio år för vissa grupper, så baserar det sig på de som kom för tio år sedan (och tidigare).

Idag är tillströmningen ännu större av dessa grupper samtidigt som konjunkturen tappar fart ordentligt. Och i omvärlden. Arbetslösa välutbildade i södra Europa sneglar norrut och med meriters kraft lär de få jobben "som svensken ratar" alternativt det inte finns tillräckligt många inom yrket för. De lågutbildade 'flyktingarna' kommer att ha mindre chans än någonsin att komma i arbete.

Ulmerkotten sa...

För att inte nämna "anhöriginvandrare"...
Pappa, mamma, gamla mormor och morfar.
Gissa deras odds att få jobb?

Undrar förresten vilka som betalar deras flygbiljetter hit?

Anonym sa...

Jadu. På samma sätt som den förste i familjen kom hit får jag förmoda. Hur nu det gick till. Det går ju mer eller mindre bekräftade historier om att det går att låna sig till en resa genom att vid ankomst betala av från de bidrag som erhålls.

Utom i de uppenbara fallen som nyligen dykt upp. Vädjan till organisationer och privata personer att donera pengar till biljetter för den äkta hälften och x st barn. Socialstyrelsen och fler instanser har tydligen sagt nej (kors i taket ....)

Som fd student vet jag att det går alldeles utmärkt att leva på mycket litet pengar och till och med få över så jag ser det inte som osannolikt att man ur bidragen kan spara ihop en slant.

/Samme anonyme som tidigare.

Ulmerkotten sa...

@ Anonym

Den förste i gänget bekostades kanske genom besparingar, eller någon form av kontrakt som man bara mardrömmer om innehållet i, som svensk skattebetalare. Kanske med flyktingsmugglare eller terroristorganisationer.

Men får man hit halva eller hela släkten som anhöriginvandrare öppnas ju alla portar.