torsdag 11 augusti 2016

80 bilar


Sydsvenskan skriver att 80 bilar eldats upp i Malmö sedan 1 Juni. Tio bilar bara under senaste natten, och sju natten dessförinnan. Polisen hade en helikopter uppe för att övervaka under natten, och det var tydligen två ”pojkar” som riktat en grön laser mot helikoptern (länk). Pojkarna tyckte väl inte om att bli störda i sitt nattliga nöje.
Nyhetsmedia rapporterar om det inträffade, men analys eller krav på åtgärder. Man nämner när och var bilar brunnit den senaste natten . Inga krav på utegångsförbud eller andra åtgärder.
Man har tydligen inte lyckats gripa en enda bilbrännare, utan använder formuleringar av typen ”en bil började brinna”, ”bröt det ut en bilbrand”, ”skåpbil började dessförinnan brinna”, ”ny bilbrand” eller liknande. Jag håller det för mycket osannolikt att parkerade bilar helt plötsligt ”börjar brinna”. Man kan med mycket hög sannolikhet alltså påstå att någon tänt eld på dem helt avsiktligt. Formuleringarna är alltså rent missvisande.
Riksmedia verkar inte bekymra sig ett dyft över problematiken eller kräva åtgärder. Detta är ju inte alls konstigt eftersom problematiken härhör från personer med ”utländsk bakgrund”, vilket innebär att det är tabu att påtala detta. Vidare tänder man på bilarna i och vid s.k. utanförskapsområden, och det enda man på sin höjd kommer med är lite ”tycka-synd-om” svammel efterlysande olika stödåtgärder och snack om hur man ska förhindra ”utanförskap”. Flatheten och negligerandet av allvarliga konkreta och strukturella problem är direkt slående.

Det första man bör göra är givetvis att sätta in utegångsförbud nattetid. Den som ertappas bryta mot detta straffas oavsett ålder. Bilar blir inte mindre uppeldade för att gärningsmännen kallas för ”barn”. Efterlevnaden kontrolleras med enheter ur armén, beväpnade med gummikulor. Den/de som ertappas blir skadeståndsskyldiga för skadan samt får kännbara straff, inte bara ”samhällstjänst” eller andra harmlösa påföljder.


Add: Givetvis är det så att kostnaderna hamnar hos försäkringsbolagen som man kan läsa på denna länk. med differentierade försäkringspremier. Men det intressanta är två saker: dels att inte alla försäkringsbolag tillstår problemet och ökningen. Det är givetvis inte PK att påstå att detta är ett problem som drastiskt tilltagit och man känner till. Alla försäkringsbolag har statistiker som mycket väl har pejling på alla typer av kostnader, var hur och hur dessa fördelas.
Men det handlar även om på hur stora områden man försöker sprida kostnaderna. Med det sista menar jag att man sannolikt inte vågar höja premierna flera hundra procent lokalt i berikarförorterna, utan fördelar dem på ett större geografiskt område. Om man t.ex. har Spånga kommun som ett område eller hela Bromma blir alltså försäkringspremierna högre i hela dessa områden, men det återspeglar inte problematiken i Rinkeby/Tensta/Hjulsta.

Inga kommentarer: