fredag 19 augusti 2016

Hitresa tiggare - inte vårt problem

Men testar lite vagt för att se hur man ska få bort tiggarna från gatorna. Det är ju en het potatis. De enda argument som framförs är att vi ska ta någon form av ansvar, och att det är utsatta människor. Vidare att ett tiggeriförbud skulle tvinga dessa personer till brottslighet (länk DN).
Om vi nu analyserar dessa argument. För det första; det finns hundratals miljoner som är fattiga i världen, enligt UNHCR runt 65 miljoner riktiga flyktingar. Det är egentligen inte vårt eller Sveriges problem men ca 1% av BNP går till bistånd för att bekämpa just fattigdom och svält. Att sedan regeringen valt att ta runt 20% av dessa pengar för att finansiera den sanslösa migrationspolitiken är nuvarande regerings ansvar, och definitivt oansvarigt. Men vi varken kan, vill eller ska ta ansvar för att det finns fattiga i världen. Det är ett globalt problem och inte vårt.
De människor som sitter i gathörnen kommer alltså från andra länder och har rest hit bara för att tigga.  Problemet är alltså orsakat av de som styr dessa länder och inte vårt eller Sveriges. De har alltså rest hit just för att tigga och därför bör de avhysas och skickas tillbaka omedelbart, och till de länder de kommer ifrån eller har medborgarskap i. Tiggeri är inget arbete utan bör betraktas som sanitär olägenhet, eftersom det är störande på allmän plats.
Om tiggeri utförs av svenska medborgare bör det inte vara straffbart. Det rör sig vanligtvis då om hemlösa, vilket är en helt annan kategori än de som rest till detta land enkom för att tigga.
Ett annat fenomen kan förknippas med rent tiggeri är gatumusikanter. Gränsen är relativt svår att sätta och man kan inte definiera vad som är störande eller underhållning. Jag har vi ett otal tillfällen i större städer hört allt från både duktiga musiker till damer som ylar samma visa i timmar till dragspel.Man kan ju kalla att slå på en triangel eller trumma och samtidigt tigga för att hävda att det är gatumusik, och på så sätt gå runt en ev. lagstiftning som bara avser tiggeri. Slutsatsen av detta är att man för personer med annat medborgarskap än svenskt måste ha tillstånd att ägna sig åt gatumusik, förslagsvis utfärdade av polisen och för varje tillfälle. I den mån klagomål inkommer, och underhållning är att betraktas som tiggeri snarare än just underhållning, kan polisen neka personen eller personer tillstånd.
Att påstå att personerna skulle tvingas till ren brottslighet om de inte får tigga är en ren hypotes. Om så blir fallet ska personerna straffas och utvisas. I synnerhet om de kommer från andra länder inom EU.
Men som vanligt är det frapperande att regeringen nu börjar vakna inför ett problem man, precis som den sanslösa invandringen, inte vaknat för. Man har slagit dövörat till och förkastat motioner SD lagt fram, men som man nu lanserar som sitt eget, precis som i så många andra fall.

Någon skrev att regeringen till alla pris vill ha bort tiggarna från gatorna till valet 2018, och det kan ju vara en anledning. Problemet är nu bara att man är beroende av miljömupparna, men å andra sidan är nog ett nyval det sista de vill ha, med 4%-snaran runt halsen (
länk), och tvingas därför rösta med socialdemokraterna. Men man kommer väl gråta lite och tycka synd om zigenare på bästa Romson-manér och gärna med humanistiskt tycka-synd-om svammel från Maria Ferm.

Inga kommentarer: