torsdag 25 augusti 2016

Lööf borde skämmas

Nu vill alltså Annie Lööf skärpa straffen för våldtäkt (länk). Man börjar snart tro att politikerna hittar logiska förslag på denna blogg och kopierar dem som sin egen politik. Hur många gånger har jag kommit med det förslaget? Hur många gånger har SD påtalat behovet av detta? Ånyo ett förslag från SD som man tidigare ratat, men som man inom sjuklövern gräver upp som sitt eget för att vinna röster.

Som jag ser det ska den svenska lagboken och rättsskipningen vara rättesnöret för svensk moral och etik. I den mån medborgarna upplever att så inte är fallet, alltså om lagstiftningen eller domstolar inte dömer ut vad medborgarna är relevanta straff, alltså för låga eller för höga, tappas förtroendet för rättsväsendet.

Även påverkande är givetvis om man inte tar fast brottslingar och lagför dem. Två typexempel är alla de sexualbrott som utförts på sommarens festivaler och alla bilbränder. Det är även urholkande av tilltron till rättsapparaten. Vi kan dessutom läsa dagligen att polisen inte har resurser och är underbetalda, med stort personaltapp som direkt konsekvens. Hur många har lagförts och vilka straff har utdömts avseende bilbränder och sexualbrott de senaste månaderna?

Problematiken leder givetvis även till att medborgarna vet att det inte är mödan värt att rapportera vissa brott – antingen hamnar de på hög och åtal läggs ner, eller straffsatserna som döms ut är larvigt låga. Stigande s.k. mörkertal alltså.
Men de mest flagranta är när politikerna lägger sig i domstolarnas och polisens agerande, vilket uppenbarligen varit fallet de senaste åren. Det kommer man givetvis aldrig tillstå, men det är uppenbart att så är fallet.

Enligt min „praxis“ är våldtäkt ett mycket allvarligt brott. Men baserat på det enkla faktum att den sanslösa migrationspolitiken fört med sig att ett stort antal personer, då i synnerhet yngre män, kommit hit från länder med en rutten kvinnosyn och ofta förankrad i islam, har man instruerat domstolarna och åklagare att se mellan fingrarna med våldtäkter eller döma ut rena skämt till straff. Skadestånden har varigt rent löjeväckande låga och i stort sett aldrig betalats ut. En våldtäkt blir inte mindre avseende den drabbade kvinnan, för att gärningsmannen inte kunde svenska, kanske var under 18 år, har haft för liten julgran eller kommer från en annan kultur och religion.

Men nu talar alltså Annie Lööf om att straffsatserna borde höjas. Det är opportunt röstfiskande, inget annat. Centern ingick i den förra regeringen som satte igång den sanslösa invandringen. Man har sannolikt varit initiativtagare till domstolarnas agerande och inte rört ett finger tills nu. I stället för att erkänna att man hela tiden haft fel och agerat fel, lanserar man alltså något som SD länge påtalat som sitt eget förslag. Kanske har man haft PR-konsulter som hittat detta förslag som publikfriande.
Men det spelar mindre roll – man kan bara ruska på huvudet och tycka att Lööf och centern borde skämmas.

Inga kommentarer: