tisdag 9 augusti 2016

Politikernas underbetalade springpojkar

Polisen är underbemannad, underbetald och har en orimlig arbetsbörda redan idag. Vi har tilltagande kriminalitet och sexualbrottslighet. I denna artikel kan man läsa att polisen inte hinner med som det ser ut idag, man tvingas prioritera baserat på vad man tycker är allvarligast.
Nu tycker Morgan Johansson att det är polisens jobb att hitta tiotusentals som förväntas försvinna i landet och placera dem i någon form av förvar för att kunna transporteras ur landet. Personerna skulle alltså bli efterlysta (länk).
Samtidigt är det ju så att avvisningsbeslut kan överklagas till domstol, vilket då leder till att domstolarna tvingas spendera stora resurser på alla överklaganden man förväntar sig. Anders Ygeman nämns i denna artikel och påtalar att man pratar om 60-80.000 personer som kommer att behöva utvisas (länk). Vad kostnaden för detta kommer att bli nämns inte (förvaring, transport samt pengar de får i fickan för ”bättre lycka nästa gång” när de utvisats), men dock att domstolarna räknar med en kostnad på runt 1 miljard.
Men hur ska man lösa problemet med polisen? Jag anser att detta inte är deras jobb. Kanske och tyvärr behövs en ny myndighet vars enda uppgift är att spåra upp, förvara och sedan verkställa utvisanden.
Tyvärr, men en ren följd av den vansinniga migrationspolitik som sjuklövern bedrivit och bedriver. Polisens jobb är att förebygga brottslighet och ta fast brottslingar samt lagföra dessa. Inte ägna sig åt att jaga olagliga immigranter. Polisen har ”häcken full” med de problem invandringen ställt till med i form av gängkriminalitet, sexualbrott och annat som det ser ut. Dessutom lär man inte kunna rekrytera nya poliser under de premisser jag nämnde inledningsvis.

För många år sedan minns jag en kampanj från polisen där de kallade sig ”samhällets skyddsombud”. Idag vore en mer korrekt benämning ”Politikernas underbetalade springpojkar”.

Inga kommentarer: