lördag 27 augusti 2016

Typisk PK-artikel av Hr. Sarnecki

Jerzy Sarnecki skriver i DN (länk), att „Ökad invandring inte leder till ökat antal brott“. Läser man sedan artikeln säger han emot titeln. I artikeln menar Sarnecki att överrepresentationen beror på olika former av sociala problem orsakade av utanförskap, och inte på grund av att personerna kommer från andra länder.
Men samtidigt är det givetvis så att om ett land tar emot fler personer än vad som kan integreras leder detta helt naturligt till utanförskap. Utanförskapet kann i sin tur bero på olika faktorer, som låg utbildning, ovilja att integrera sig, religion, eller fundamentala människoaspekter. Det finns säkert massor, men knutpunkten är alltså att om ett land tar emot fler personer än man kan integrera, eller dessa av olika anledningar inte vill integrera sig leder detta till utanförskap.
Utanförskapet i sin tur leder givetvis till överrepresentation i brottsstatistiken, vilket inte alls är konstigt. Är man inte, eller vill man inte vara en del av samhället man lever i har man heller ingen respekt för de regler eller lagar som gäller.
Min åsikt är alltså att en större invandring än vad samhället kan assimilera i kombination med självvalda faktorer, som EBO uppenbarligen leder till ökad benägenhet till brottslighet.
Baserat på de senaste årens invandringspolitik med en regelrätt massinvandring, kan man enkelt sammanfatta att invandring leder till ett ökat antal brott. Den som inte tror detta kan förslagsvis prata med poliser som arbetar i s.k. utanförskapsområden.

Ovanpå detta finns en annan faktor, vilken är människors värderingsgrunder. Om någon kommer från ett främmande land och har en annan religion, är det för mig en självklarhet att man inte ändrar det genom några töntiga informationsmöten. Detta i synnerhet om det är värderingar baserade i en annan religion. Att sedan acceptera idiotiska värderingsgrunder baserade på en annan religion och vara undfallande som man idag är, leder i sin tur till att det blir legalt för personer med invandrarbakgrund att begår brott.

Jag har berättat ett antal gånger tidigare om hur man försöker dölja all brottslighet som är relaterad till invandringen, BRÅ för sedan drygt 10 år ingen statistik om detta, polisen är instruerad att inte göra beskrivningar av gärningsmän om det kan kopplas till invandrare, domstolarna friar i första läget eller dömer ut straff som är att betrakta som rena skämt, inga kostnader relaterade till invandringen redovisas i statsbudgeten, polisen går inte in med kraft i berikarområden och politikerna försöker dölja samt snacka bort hela problematiken.

Mot denna bakgrund ska vi alltså läsa Sarneckis artikel. Den är helt politiskt korrekt och tillför inget nytt. Meddelandet är alltså att det är utanförskap som ska bekämpas. Detta har vi hört till leda de senaste åren av sjuklöverns politiker, och olika fantasifulla satsningar och kostsamma påhitt, som i stort sett inte gjort någon som helst skillnad har blivit en frekvent regel.
Att inse att en stor del av brottsligheten är direkt relaterad till att man har haft en sanslös invandring som man inte kunnat hantera finns inte på kartan. Ej heller det enkla faktum att en stor del av den brottslighet, i synnerhet sexuellt relaterade brott härhör från en främmande och rutten kvinnosyn, oftast förankrad i islam.
Eller kanske hr. Sarnecki menar att skottlossningar, bomber, handgranater, sexuella ofredanden, våldtäkter (nu även med prefixet ”grupp”), bilbränder, gängkriminalitet och annat inte ökat de senaste åren och att dessa brott inte är direkt relaterade till invandringen?
Det två grafer som redovisas talar faktiskt om att personer ”utrikes födda” som råkat ut för dödligt våld är dubbelt så stor, och den undre att utrikes födda är minst tre gånger överrepresenterade som brottsoffer.
Men hr. Sarnecki, det intressanta är faktiskt inte vilka som drabbas av brottslighet och vad graferna visar, utan vilka som begår den. Eller vill man skylla brott på de som drabbas? I artikeln tillstås att ”
Att just våldsbrotten (inklusive sexualbrotten) har valts för jämförelsen beror på att invandrare är särskilt kraftigt överrepresenterade just i dessa brott.”. Detta är alltså direkt vilseledande, då graferna visar brottsoffer och inte brottslingar.

Så nu väntar vi på statistik från BRÅ eller hr. Sarnecki avseende brottslingarna och inte brottsoffren, eller hur?

Inga kommentarer: