måndag 15 augusti 2016

Berikande dumheter

Margot Wallström kritiserar att författningsdomstolen i Turkiet och kritiserar en ny sexlag vilken sänker gränsen för att ha sex från 15 till 12 år (länk), och Löfvén instämmer (länk). Det är ju hedervärt med svenska ögon, men problemställningen är större än så.

För det första ser man mellan fingrarna när det gäller alla kvinnoförtyckande dumheter som islam har i detta land. Vidare accepterar man par som kommer till detta land och hävdar att de är gifta trots att kvinnan är barn (under 18 år). Man ska alltså som svensk acceptera att man ser mellan fingrarna när det gäller svensk lagstiftning, trots att personerna är ”flyktingar”. Det logiska vore alltså att helt enkelt förklara alla barnäktenskap ogiltiga den sekund man ansöker om uppehållstillstånd. Lagar från andra länder ska inte gälla här, islambaserade dumheter ej heller.

Jag håller det för sannolikt att Turkiets ledare idag smörar för muslimer, och det är inget vi kan göra ett dyft åt, förutom att tvärvägra att Turkiet släpps in i EU. Detta i synnerhet som Turkiet erhållit enorma belopp från EU för att ta hand om alla flyktingar från IS/Syrien. Hur ett land ändrar sin lagstiftning, med vilka grunder och på vilka premisser har vi inte med att göra. Det enda vi kan göra är att ”stämma i bäcken” på hemmaplan, och inte acceptera att människor som kommer till detta land och ställer krav eller anser sig ha rättigheter som gällde i länderna de kommer ifrån.
Ånyo; islam och idiotiska hänvisningar till koranen kan man förkasta omedelbart. Vill man inte äta fläskkött får man vara hungrig. Vill man inte acceptera att män och kvinnor badar tillsammans slipper man. Ställer man krav på att kött ska vara halalslaktat må man gå hungrig. Tror man att det är OK, att våldta eller tafsa på kvinnor, ska man straffas ordentligt. Vid våldtäkt ska utvisning vara regel.

Men tillbaka till Wallströms uttalande, det är givetvis så att vi inte har någon som helst rätt att kritisera andra länder och deras lagstiftningar. Vi kan tycka att de är vansinniga eller felaktiga men kan givetvis inte påverka vår omvärld. Var är kraven på Saudi, Iran, Kina eller andra länder vars lagstiftning skiljer sig markant från svenska normer? Med vilken rätt har vi monopol på vad som är rätt eller fel? Vi kan bestämma i vårt eget land och välja hur vi ska förhålla oss till andra länder, men vi har ingen som helst rätt att tala om vad som är rätt eller fel i andra länder.

Det enda vi kan göra är att ställa krav på de som kommer till detta land att anpassa sig till de normer vi har – men det gör vi tyvärr inte, en hel hög med klockrena dumheter ska anses vara ”berikande”.

Inga kommentarer: