tisdag 2 augusti 2016

Europabarometern - ett beställningsjobb?


Europabarometern är tydligen någon EU-finansierad undersökning, och man har ställt frågor till medborgare (länk). Slutsatsen av denna undersökning, sammanfattar DN som ”Svenskar fortsatt positiva till invandring”. Man skriver ”Enligt undersökningen tycker 62 procent av svenskarna att invandring från länder utanför Europa till Sverige är positivt,…” samt ”Undersökningen visar också att fyra av fem svenskar tycker att invandring bidrar med mycket till landet…”.
När man ser sådana siffror, och med bakgrunden av de senaste årens utveckling, blir i alla fall jag direkt tveksam till sanningshalten.
Det var en liknande undersökning som utfördes av Demoskop i mars (länk). En av slutsatserna var: ”70 procent anser att invandringen är något eller alldeles för stor.”. Endast 7% ansåg att invandringen borde vara större, och 22 % svarade ”Vet ej”.
Det är alltså en viss skillnad mellan 62% och 7%, och att det skulle röra sig om en attitydförändring på några månader. Givetvis ligger en stor del i hur man ställer frågorna och Europabarometerns spelar uppenbarligen rena känsloargument av typen ”
positiv eller negativ känsla hos dig.”, man frågar alltså inte efter direkta åsikter och logiskt tänkande, utan känslor.
Man skriver att 27.818 personer i EU tillfrågades. Nu är det ju så att EU hade 2015, 508.5miloner invånare, och Sverige har 9.5. Det betyder alltså att man frågat runt 520 svenskar.
I Demoskops undersökning refereras till 6.286 intervjuade.
Man kan ju inte påstå att Europabarometerns undersökning är en ren lögn, men ytterst nära är det. Den funkar dock för en förstasidesrubrik i DN.


Inga kommentarer: