lördag 6 augusti 2016

Medborgargarden nästa


Jan Guillou skriver i skandalblaskan Aftonbladet att burka och niqab borde förbjudas i skolor. Han har givetvis rätt. Han hänvisar till att skollagen och de internationella konventioner som finns, samt Europarådet.
Slutklämmen han kommer med är riktigt bra; ”Det är inte respekt för invandrarkultur att låta sig toppridas av extrema minoriteters strävan att bevara kvinnoförtryck. Respekten ligger i att behandla alla människor lika.”. Men Guillou inriktar sig på regler i skolan, och det är väl en början.
Men det fundamentala problemet är att acceptera islam som en religion i första läget, och i andra läget vara undfallande baserat på alla dumheter islam är full av. Det kan då gälla både direkta dumheter och olagligheter i koranen eller saker baserade på vad imamer tycker. I Sverige gäller svensk lag och den står över alla religioner. Det ska inte bara gälla i skolor som Guillous artikel handlar om utan generellt i hela Sverige.
Nu är det förbaskat illa, och ett rent hot mot demokratin att man döljer kriminalitet och problem relaterat till invandringen, invandrargrupper och i synnerhet islam. Medborgarna informeras alltså inte om problem som de facto finns (länk) Man försöker alltså från media och politiker påverka demokratin genom att dölja eller förringa problem. Polisen får inte gå ut med relevanta beskrivningar av gärningsmän för att det kan uppfattas som rasistiskt. Domstolarna fiskar vilt efter olika förmildrande omständigheter eller luckor i lagen för att kunna fria.
En åtgärd i drabbade stadsdelar är givetvis att bilda medborgargarden (länk), alltså en helt naturlig följd av man varken litar till polisen eller domstolar.

Inga kommentarer: