måndag 22 augusti 2016

Så vad är fakta hr. Guillou?


Jan Guillou skriver en liten krönika i Aftonbladet. Det första han anför anspelar på att det är män och i synnerhet lågutbildade sådana i Sydsverige som röstar på SD. Han kallar det för ett vetenskapligt faktum, huruvida så är fallet vet jag inte då han inte hänvisar till annat är två professorer. Men ett annat faktum är att media och sjuklöverns gör allt de kan för att smutskasta SD på olika sätt. Om nu Guillou inte nämner en relevant referens kan man ifrågasätta legitimiteten.
Men den egentliga problematiken är att politikerna som iscensatt den invandringspolitik som förts och förs, inte har några argument. Detta alltså oavsett hur lågutbildade och dumma man anser SD och deras anhängare vara.
Kanske hr. Guillou skulle bemöta att polisen rapporterar ett „urval“ av brott, kod 291, att man aldrig beskriver gärningsmän, eller att domstolarna friar på de mest kuriösa grunder och dömer lite samhällstjänst och skadestånd som är att betrakta som rena skämt.
Så låt oss koppla detta „fakta“ med att just BRÅ inte gör några undersökningar sedan drygt 10 år och kopplar brott med etnicitet eller ursprung. Varför gör man inte några sådana? Alla andra faktorer verkar däremot relevanta att inkludera och redovisa. Jag och många vill veta fakta, inte behöva gissa, generalisera eller utmåla olika folkgrupper utan anledning. Detta är statistikens förlovade land (utom för BRÅ). Rapporten från 2005 finns på denna länk: BRÅ, och som jag påtalade för några dagar sedan är personer med utländsk härkomst överrepresenterade med 400% avseende våldtäkt/försökt till våldtäkt. Se sidan 43. Finns det någon anledning att tro att denna statistik drastiskt skulle ha förändrats? Eller varför inte bilbränder, gängkriminalitet eller incidenter från sommarens festivaler? Presentera gärna statistik som visar att dessa fenomen inte är invandringsrelaterade.

Jag vill minnas att just hr. Guillou för många år sedan rapporterade om att politikerna beställde en utredning som hade för avsikt att visa att zigenare inte var överrepresenterade i brottsstatistiken. När sedan utredningen var klar, visade den motsatsen och hemligstämplades, av någon märklig anledning. Det är alltså bättre att inte starta utredningar, eller skapa komprommiterande statistik som kan redovisa fakta i första läget.
Vad sedan Guillou fått i sin mail är ganska irrelevant. Självklart finns det idioter på nätet som hittar på siffror om gruppvåldtäkter och kommer med egenpåhittade siffror. Jag trodde att Guillou var för slipad för att kunna avfärda sådant och inte behövde referera till sådant.

Inga kommentarer: